Wyniki I naboru


Listy ostateczne ocenionych operacji z posiedzenia Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” z zakresu:

wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor gospodarczy i społeczny


Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 30/2012 (Lista ostateczna operacji wybranych do sfianansowania) cz.1  cz. 2  cz. 3

restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – sektor gospodarczy i społeczny


Uchwała nr 31/2012 z dn. 08.06.2012r. Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” w sprawie zatwierdzenia ostatecznych list operacji do sfinansowania w ramach Konkursu 1/2012 w zakresie restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – sektor gospodarczy i społeczny

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 31/2012 (Lista ostateczna operacji wybranych do sfinansowania) cz. 1  cz. 2  cz. 3

podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny


Uchwała nr 32/2012 z dn. 08.06.2012r. Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” w sprawie zatwierdzenia ostatecznych list operacji do sfinansowania w ramach Konkursu 1/2012 w zakresie podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 32/2012 (Lista ostateczna operacji wybranych do sfinansowania) cz. 1  cz. 2  cz. 3  cz. 4  cz. 5  cz. 6

Uchwała nr 33/2012 z dn. 08.06.2012r. Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych operacji zgłoszonych w ramach Konkursu 1/2012 w zakresie podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2012 Komitetu (Lista ostateczna operacji niewybranych do sfinansowania) cz. 1  cz. 2  cz. 3  cz. 4  cz. 5


Listy ocenionych wniosków z posiedzenia Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” z zakresu:

restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – sektor gospodarczy i społeczny

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 1/2012 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 1/2012 (Lista operacji ocenionych za zgodne z LSROR ) cz. 1  cz. 2  cz. 3

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 2/2012 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR i oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 2/2012 (Lista rankingowa zawierająca liczbę punktów będącą średnią z oceny przyznanej przez Członków Komitetu) cz. 1  cz. 2  cz. 3


wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  – sektor gospodarczy i społecznyUchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 3/2012 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 3/2012 (Lista operacji ocenionych za zgodne LSROR) cz. 1  cz. 2  cz. 3

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 4/2012 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR i oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 4/2012 (Lista rankingowa zawierająca liczbę punktów będącą średnią z oceny przyznanej przez Członków Komitetu) cz. 1 cz. 2  cz. 3
 

podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa- sektor gospodarczy i społecznyUchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 5/2012 w sprawie uznania operacji za niezgodne z LSROR

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 5/2012 (Lista operacji ocenionych w ramach LSROR jako niezgodne) cz. 1 cz. 2 cz. 3  cz. 4  cz. 5  cz. 6  cz. 7

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 6/2012 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR i oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 6/2012 (Lista rankingowa zawierająca liczbę punktów będącą średnią z oceny przyznanej przez Członków Komitetu) cz. 1  cz. 2  cz. 3  cz. 4  cz. 5  cz. 6

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Komitetu