Listy ocenionych wniosków…

Listy ocenionych wniosków z posiedzenia Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” z działania: restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,

w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

– sektor społeczny i gospodarczy

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 1/2013 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 1/2013 (Lista operacji ocenionych za zgodne z LSROR) Pobierz 1, Pobierz 2

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 3/2013 w sprawie ustalenia listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 3/2013 Pobierz 1, Pobierz 2

 

Listy ocenionych wniosków z posiedzenia Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” z działania: – wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  – sektor publiczny

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 2/2013 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 2/2013 (Lista operacji ocenionych za zgodne z LSROR) Pobierz 1, Pobierz 2, Pobierz 3

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 4/2013 w sprawie ustalenia listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 4/2013 Pobierz 1, Pobierz 2, Pobierz 3, Pobierz 4

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” Pobierz