Konsultacje dla mieszkańców powiatu

word icon

 W związku z ogłoszonym konkursem 3/2012 przez „LGR Jędrzejowska Ryba” na działania:
– wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  – sektor społeczny i gospodarczy;
– podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy.
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” zaprasza na konsultacje  dla beneficjentów zamieszkujących obszar LSROR. Podczas każdego spotkania  zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje nt.  kryteriów przyznawania pomocy z Programu Operacyjnego  RYBY 2007-2013, jak również będą mogły dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić wniosek  o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.   

word iconPobierz