Konsultacje dla mieszkańców powiatu

    W związku z ogłoszonym konkursem 5/2013 przez „LGR Jędrzejowska Ryba” na działanie: ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor społeczny i gospodarczy.
    Zarząd Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” zaprasza na konsultacje  dla beneficjentów zamieszkujących obszar LSROR. Podczas każdego spotkania  zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje nt.  kryteriów przyznawania pomocy z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, jak również będą mogły dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić wniosek  o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.   ZAPRASZAMY

 Szczegółowy harmonogram konsultacji:

DATA

GMINA

GODZINA

MIEJSCE KONSULTACJI

 

14.03.2013r.

Sędziszów

830-930

Sala konferencyjna nr 29 – II piętro – Urząd Miejski w Sędziszowie ; ul. Dworcowa 20

Słupia

1000-1100

Sala konferencyjna – Urząd Gminy w Słupi; Słupia 257

Wodzisław

1130-1230

Sala konferencyjna – Urząd gminy w Wodzisławiu ; ul. Krakowska 6

 

15.03.2013r.

Jędrzejów

1000-1100

Świetlica Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ; ul. Armii Krajowej 9 ; II piętro

Oksa

830-930

Sala konferencyjna – Urząd Gminy w Oksie ; ul. Włoszczowska 22a

Nagłowice

1000-1100

Sala konferencyjna – Urząd Gminy w Nagłowicach ; ul. Mikołaja Reja 9

 

18.03.2013r.

Sobków

830-930

Sala konferencyjna – Urząd Gminy w Sobkowie ; Pl. Wolności 12

Małogoszcz

1000-1100

Sala konferencyjna – Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu ; ul. Jaszowskiego 3a

Imielno

1130-1230

Sala konferencyjna – Urząd Gminy w Imielnie ; ul. Cmentarna 7