Informacja ze spotkania hodowców ryb z ekspertami opracowującymi dokument pn. „Strategia KARP 2020”

SAM 3385

SAM 3385W ramach projektu współpracy środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” 12 LGR-ów z Polski południowej planuje opracować dokument pt. „Strategia KARP 2020” . Będzie to analiza problemów rybactwa śródlądowego  na terenie lokalnych grup rybackich biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i strategią rozwoju na lata następne do 2020 roku. Dokument ten jest opracowywany przy współpracy lokalnych grup rybackich oraz wybitnych ekspertów z dziedziny chowu i hodowli ryb.

Strategia „KARP 2020”      ma być wspólnym głosem środowiska karpiarzy w dyskusji nad programowaniem Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego na lata 2014-2020. W dniu 25 stycznia 2013r. o godz. 900            w siedzibie „LGR Jędrzejowska Ryba”  odbyło się spotkanie, w którym  udział wzięli zaproszeni hodowcy ryb z obszaru objętego LSROR  oraz eksperci z dziedziny chowu i hodowli ryb: dr inż. Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza   w Olsztynie; dr Henryk Białowąs – Zakład Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu; Prof. nadzw. Jadwiga Seremak-Bugle – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  w Warszawie; Zbigniew Szczepański- Prezes Towarzystwa Ryb w Warszawie; dr Jerzy Śliwiński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; dr n wet. Jan Żelazny – Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach; Prof. Konrad Turkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski   w Olsztynie; dr Mirosław Cieśla – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Lech Szarowski – hodowca Karpia, pracownik Przedsiębiorstwa Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych  w Krakowie.
Głównym tematem spotkania ekspertów z hodowcami ryb było omówienie przygotowanej przez ekspertów ankiety i wypełnienie jej przy ich udziale. Utworzony został także internetowy panel dyskusyjny umożliwiający w sposób bezpośredni włączenie się w tworzenie „Strategii KARP 2020”. Zapraszamy do współpracy, zamieszczania własnych uwag, tematów wartych poruszenia                     jak i analizy materiałów przedstawionych przez ekspertów. Podajemy adres strony: www.swietokrzyskikarp.pl/strategiakarp2020 . Na tej podstawie oraz na bazie dalszych kontaktów      w terminie do 31.05.2013r. zostanie opracowany dokument pn. „Strategia KARP 2020”    .
                                    DYREKTOR BIURA
                                    Marian Frankiewicz

      {gallery}2013/01/25{/gallery}