Informacja

Konkurs 6/2013

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o  możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” (LGR)

 wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych  od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a,  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.(ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty   i zwracania pomocy finansowej  na realizację środków  objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

I. Termin składania wniosków

Od dnia 30 grudnia 2013 roku do dnia 31 stycznia  2014 roku

Listy ocenionych wniosków – WYNIKI KONKURSU 5/2013

Listy ocenionych wniosków z posiedzenia Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” z działania: ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – sektor społeczny i gospodarczy.