Jędrzejów 24.08.2015 2
<p>     W związku z przystąpieniem Świętokrzyskiej Rybackiej LGD do opracowania LSR na lata 2014-2020, rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych z mieszkańcami każdej z gmin przynależącej do ŚRLGD.</p>

     W związku z przystąpieniem Świętokrzyskiej Rybackiej LGD do opracowania LSR na lata 2014-2020, rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych z mieszkańcami każdej z gmin przynależącej do ŚRLGD.

 

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania zasięgiem swego działania obejmuje 18 gmin z terenu trzech powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego i włoszczowskiego. Dotychczas odbyło się 5 spotkań warsztatowych: w Jędrzejowie, w Słupii Jędrzejowskiej, w Sędziszowie, w Wodzisławiu i w Imielnie. W spotkaniach uczestniczą przedstwiciele trzech sektorów: społecznego, publicznego oraz gospodarczego, w tym rybackiego. Wraz z uczestnikami warsztatów omawiane są takie kwestie jak zasoby poszczególnych gmin, w które warto inwestować i które jednocześnie mogą warunkować o możliwości rozwoju gminy, następnie uczestnicy zastanawiają się nad tym, jak powinna wyglądać sytuacja w ich gminie za 10 lat. Mieszkańcy proszeni są również o zgłaszanie propozycji inwestycji, które ułatwiłyby życie lokalnej społeczności, a następnie wspólnie wskazujuą na słabe i mocne strony gminy, w której mieszkają oraz szanse i zagrożenia dla jej rozwoju.

Dotychczas odbyły się spotkania w 5 gminach powiatu jędrzejowskiego: Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Sędziszów, Wodzisław i Imielno.

HARMONOGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ: 27.08.2015r.- godz 10.00 Nagłowice, 27.08.2015 r.- godz. 13.00 Oksa, 31.08.2015 r.- godz. 10.00 Małogoszcz, 02.09.2015 r. – godz. 10.00 Sobków, 03.09.2015 r.- godz. 12.00 Secemin, 03.09.2015 r.- godz. 15.00 Włoszczowa, 04.09.2015 r.- godz. 10.00 Fałków, 04.09.2015 r.- godz. 12.30 Ruda Maleniecka, 04.09.2015 r.- godz. 15.00 Słupia Konecka, 07.09.2015 r.- godz. 12.00 Krasocin, 07.09.2015 r.- godz. 15.00 Kluczewsko, 08.09.2015 r.- godz. 12.00 Moskorzew, 08.09.2015 r.- godz. 14.30 Radków

Na kolejne spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ponieważ przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju chcemy uwzględnić głos mieszkańców, ich sugestie i spostrzeżenia.

Jędrzejów, 24.08.2015 r.

Jędrzejów 24.08.2015 2  Jędrzejów 24.08.2015 3  Jędrzejów 24.08.2015

Słupia Jędrzejowska, 25.08.2015 r.

Słupia 25.08.2015 1  Słupia 25.08.2015 2

Sędziszów, 25.08.2016 r.

Sędziszów 25.08.2015 1   Sędziszów 25.08.2015 2

Imielno, 26.08.2015 r.

Imielno 26.08.2015 1   Imielno 26.08.2015 2

Oksa, 27.08.2015 r.

2015-08-27 Oksa 1    2015-08-27 OKSA 2