Miesiąc: Marzec 2015

17.03.2015

Tworzenie strategii na lata 2014- 2020

Szanowni Państwo,

17.03.2015                W najbliższym czasie „LGR Jędrzejowska Ryba” planuje zintensyfikować działania zmierzające do stworzenia monofunduszowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Strategia ta będzie kontynuacją działań „LGR Jędrzejowska Ryba” oraz  LGR „Między Nida a Pilicą”, które podjęły już odpowiednie, wspólne działania zmierzające do połączenia swych sił i utworzenia jednej silnej organizacji, która mogłaby zawalczyć o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.