Miesiąc: Luty 2014

Przetarg na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja części dworca Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Expres Ponidzie w Jędrzejowie…”

Stowarzyszenie

„Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”

Ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

 

Ogłasza przetarg na wykonanie zadania pod nazwą

Rewitalizacja części dworca Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Expres Ponidzie w Jędrzejowie polegającej na: wykonaniu bramy wjazdowej z witaczami (dwie tablice informacyjne 150×250), ustawieniu lokomotywy w  formie witacza, montażu 3 lamp z doprowadzeniem zasilania kablem ziemnym (YXZ), wykonaniu ciągu (chodnika) komunikacyjnego, parkingu dla 3 autobusów i 8 samochodów osobowych wraz z dojazdem, montażem tablicy reklamowej (150×250) oraz robót rozbiórkowych związanych z demontażem 3 garaży blaszanych”, przewidzianego do lokalizacji w obszarze kolejowym niebędącym terenem zamkniętym, usytuowanego na części działki o numerze ewidencyjnym gruntu 396/15, 167 obręb 04 miasta Jędrzejowa, położonej przy ul. Armii Krajowej w Jędrzejowie.