Miesiąc: styczeń 2014

Konsultacje dla mieszkańców powiatu dotyczące konkursu 7/2013

      W związku z ogłoszonym konkursem 7/2013 przez „LGR Jędrzejowska Ryba” na działanie:

– restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy- sektor społeczny i gospodarczy

– podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa- sektor społeczny i gospodarczy