Miesiąc: grudzień 2013

Konkurs 7/2013

      

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o  możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” (LGR)

 

 wniosków o  dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych  od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. b, c,  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 15 października 2009 r.(ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty   i zwracania pomocy finansowej  na realizację środków  objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

I. Termin składania wniosków

Od dnia 31 stycznia  2014 roku do dnia 5 marca    2014 roku

KONSULTACJE PRZED KONKURSEM 6/2013

Konsultacje dla mieszkańców powiatu.       

   W związku z ogłoszonym konkursem 6/2013 przez „LGR Jędrzejowska Ryba” na działanie:

– wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych  od rybactwa  – sektor gospodarczy i społeczny

wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  – sektor publiczny.