Wyniki ostateczne konkursu 3/2012

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi wynikami konkursu 3/2013

 

Listy ostateczne operacji z działania:

– wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych  od rybactwa  – sektor społeczny i gospodarczy

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 8/2013 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu 3/2012 w zakresie wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor gospodarczy i społeczny Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 8/2013 (Lista ostateczna wybranych operacji do dofinansowania) Pobierz

 

Listy ostateczne operacji z działania:

– podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz obszarów zależnych od rybactwa  – sektor społeczny i gospodarczy

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 9/2013 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu 3/2012 w zakresie podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz obszarów zależnych od rybactwa  – sektor gospodarczy i społeczny Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 9/2013 (Lista ostateczna wybranych operacji do dofinansowania Pobierz Cz1 ⇓  Pobierz Cz2

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 10/2013 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Konkursu 3/2012 w zakresie podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz obszarów zależnych od rybactwa  – sektor gospodarczy i społeczny  Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 10/2013 (Lista ostateczna niewybranych operacji do dofinansowania Pobierz Cz1   Pobierz Cz2 Pobierz Cz2