STRATEGIA KARP 2020 – PANEL DYSKUSYJNY

Przedsięwzięcie „STRATEGIA KARP 2020” jest ważnym projektem z punktu widzenia działalności rybackiej. Planowanym celem operacji jest analiza problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów LGR – ów biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego. Przedsięwzięcie powstanie na bazie wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanych z rybactwem.

Dokument będzie zawierał 9 bloków tematycznych, które zostały opracowane przez ekspertów przy ścisłej współpracy z LGR – ami ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego. Wykonawcy strategii KARP 2020 opracują przyporządkowane im bloki na podstawie badań i konsultacji z sektorem rybackim z terenu wszystkich LGR – ów biorących udział w projekcie w ramach osi 4 PO RYBY środek 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”. Przekładany do dyspozycji rybaków i innych zainteresowanych panel dyskusyjny umożliwiający w sposób bezpośredni włączenie się w tworzenie „STRATEGII KARP 2020”.
W imieniu ekspertów zapraszamy do współpracy: zamieszczania własnych uwag, tematów wartych poruszenia, jak i analizy materiałów przedstawionych przez ekspertów.
1. Wsparcie priorytetów polskiej gospodarki karpiowej ze środków UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020
Ekspert: Andrzej Lirski
2. Aktywne uczestnictwo zintegrowanej reprezentacji sektora gospodarki stawowej w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych dotyczących jego funkcjonowania
Ekspert: Henryk Białowąs
3. Rynek produktów stawowej gospodarki karpiowej
Ekspert: Jadwiga Seremak- Bugle
4. Promocja Karpia
Ekspert: Zbigniew Szczepański
5. Badania naukowe dotyczące stawowej produkcji karpiowej oraz edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej
Ekspert: Jerzy Śliwiński
6. Zdrowie ryb produkowanych w stawach karpiowych
Ekspert: Jan Żelazny
7. Ekonomika produkcji karpia
Ekspert: Konrad Turkowski
8. Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawowej gospodarki karpiowej
Ekspert: Mirosław Cieśla
9. Ocena efektów działań dotychczasowych strategii rybactwa
Ekspert: Lech Szarowski
Panel dyskusyjny: http://www.swietokrzyskikarp.pl/strategiakarp2020