Pierwsze spotkanie w sprawie projektu współpracy…

SAM 2047

    W dniu 26.11.2012r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGR-ów z województwa świętokrzyskiego tj. Lokalną Grupą Rybacką Między Nidą a Pilicą oraz „Stowarzyszeniem LGR Świętokrzyski Karp”.

    Celem spotkania było omówienie zakresu rzeczowo – finansowego do nowego projektu współpracy z działania 4.2. „ Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”. W ramach tego projektu planowane jest m.in.:
1. Rewitalizacja dworca kolejki wąskotorowej Ciuchcia Expres Ponidzie  w Jędrzejowie;
2. Opracowanie informatora turystycznego;
3. Konferencja pn. „Turystyka naszą szansą”;
4. Wyjazd studyjny Skoczów – Czechy – Morawy celem wymiany doświadczeń
     związanych z gospodarką rybacką.
5. Udział w Targach Agrotravel oraz Polfish 2013.
6. Cykl szkoleń dot. studium wykonalności, kosztorysu inwestorskiego oraz biznesplanu.
    Następne spotkanie planowane jest w grudniu 2012r. celem podpisania stosownych dokumentów.

DYREKTOR BIURA
Marian Frankiewicz

SAM 2047  SAM 2052