Logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
Loading Flash movie...

a  
 

LOKALNA GRUPA RYBACKA JĘDRZEJOWSKA RYBA


a


|| || Twoje IP:
a


Oficjalna strona LGR Jędrzejowska Ryba
Kontakt z nami
Pracownicy i funkcjonowanie Biura
PO Ryby 2007-2013
Ważne i ciekawe informacje w zakładce Aktualności LGR
Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
Władze LGR Jędrzejowska Ryba
Statut LGR Jędrzejowska Ryba
LSROR
Dokumenty Stowarzyszenia
Pobieralnia
Linki do interesujących stron tematycznych
Działania LGR Jędrzejowska Ryba
zamówienia

Projekty planowane i realizowane
Publikacje Stowarzyszenia
Zobacz, co piszą inni, wpisz się i Ty. Zapraszamy!

Statystyka odwiedzin

 
aaaaaaa
 
asdd

a

Logo lokalna grupa rybacka jędrzejowska ryba

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich

Aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne
od rybactwa

Realizacja lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich

Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim

a    
a    

W dniu 24 czerwca 2009 r. z inicjatywy Starosty Jędrzejowskiego Pana Edmunda Kaczmarka, odbyło się zebranie informacyjno-szkoleniowe, w którym udział wzięła wicedyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach jako jednostki pośredniczącej, Pani Mirosława Mochocka, zaproszeni burmistrzowie, wójtowie oraz zainteresowane osoby z terenu powiatu jędrzejowskiego.

Zebrani uznali, że należy powołać na terenie powiatu jędrzejowskiego lokalną grupę rybacką, a burmistrzowie i wójtowie wyrazili chęć przystąpienia do mającego powstać stowarzyszenia. Wybrano Grupę Inicjatywną, przed którą postawiono zadanie formalnego przygotowania zebrania założycielskiego stowarzyszenia LGR, oraz zachęcenie właścicieli gospodarstw rybackich z terenu powiatu do aktywnego udziału w tym zebraniu.

Przynależność do stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” zadeklarowali przedstawiciele z wszystkich dziewięciu gmin tworzących Powiat Jędrzejowski , jak również Pan Starosta Powiatu Jędrzejowskiego.

Grupa Inicjatywna przygotowała również stosowne dokumenty, a następnie zwołała Zebranie Założycielskie, które odbyło się w dniu 25 września 2009 r. W zebraniu tym wzięło udział 28 osób fizycznych oraz 8 przedstawicieli samorządów. Podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”, uchwalono Statut stowarzyszenia, wybrano Komitet Założycielski, Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Komitet. Skompletowane dokumenty z zebrania założycielskiego zostały skierowane w dniu 3.10.2009 r. do Sądu Rejonowego w Kielcach - Krajowego Rejestru Sądowego celem rejestracji stowarzyszenia.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 09.12.2009r. z dniem 10.12.2009r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” pod nr KRS 0000343672.

Zebranie założycielskie LGR Jędrzejowska Ryba

Zebranie założycielskie LGR Jędrzejowska Ryba

Zebranie założycielskie, Jędrzejów 25 września 2009 r.

   
     

Obszar działania
LGR Jędrzejowska Ryba
a
a

Kalendarz

Pogoda