Logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
Loading Flash movie...

a  
 

LOKALNA GRUPA RYBACKA JĘDRZEJOWSKA RYBA


a


|| || Twoje IP:
a


Oficjalna strona LGR Jędrzejowska Ryba
Kontakt z nami
Pracownicy i funkcjonowanie Biura
PO Ryby 2007-2013
Ważne i ciekawe informacje w zakładce Aktualności LGR
Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
Władze LGR Jędrzejowska Ryba
Statut LGR Jędrzejowska Ryba
LSROR
Dokumenty Stowarzyszenia
Pobieralnia
Linki do interesujących stron tematycznych
Działania LGR Jędrzejowska Ryba
zamówienia
Projekty planowane i realizowane
Publikacje Stowarzyszenia
Zobacz, co piszą inni, wpisz się i Ty. Zapraszamy!

Statystyka odwiedzin

 
aaaaaaa
 

asdd

12.10.2012

„LGR Jędrzejowska Ryba” na spotkaniu inauguracyjnym KARP 2020

W dniach 9 i 10 października 2012r. w miejscowości Rytwiany odbyło się spotkanie inauguracyjne dotyczące przedsięwzięcia KARP 2020, realizowanego w ramach projektu współpracy pomiędzy 12 Lokalnymi Grupami Rybackimi.

„LGR Jędrzejowska Ryba” reprezentowana była przez Pana Marian Frankiewicza – Dyrektora Biura oraz Panią Magdę Prawda pracownika LGR.

Głównym celem spotkania było ustalenie z ekspertami dogodnych terminów badań oraz omówienie problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów biorących udział w projekcie, która zostanie zawarta w 9-ciu blokach tematycznych strategii KARP 2020. Każdy blok będzie opracowywany przez eksperta, który posiada odpowiednie doświadczenie. Będą to m.in. eksperci z instytucji związanych z sektorem rybackim, takich jak: IRS Olsztyn, IERiGŻ Warszawa, SGGW Warszawa, PIW Puławy, UWM Olsztyn, PAN Gołysz.

Spotkanie organizowane było w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej”, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

09.10.2012

Informacja

Decyzją Zarządu „LGR Jędrzejowska Ryba” z dnia 04.10.2012 odstąpiono od realizacji zadania pn: Wykonanie mapy turystycznej powiatu jędrzejowskiego.

08.10.2012

Oferta na przeprowadzenie szkolenia

Szkolenie: ,, Aktualne przepisy  krajowe i unijne w zakresie chowu i hodowli ryb oraz praktyczne ich zastosowanie.’’

Formularz ofertowy…>>
Zapytanie o cenę…>>

05.10.2012

Informacja

Zarząd „LGR Jędrzejowska Ryba” informuje że zostały wybrane następujące oferty.

 • Wykonanie materiałów promocyjnych – P.P.H.U PUMA Reklamy ul.11 Listopada 28- 300 Jędrzejów.
 • Wykonanie ulotek informacyjnych - P.P.H.U PUMA Reklamy ul. 11 Listopada 28- 300 Jędrzejów.
 • Zakup środków czystości - Hurtownia Chemiczno-Kosmetyczna „Vesta” Jakub Kołodziejski ul. Przemysłowa 7, 28-300 Jędrzejów.
 • Utrzymanie czystości w biurze LGR – Terczyńska Grażyna.
 • Prowadzenie i aktualizacja strony – Łukasz Bełdowski.
 • Prowadzenie obsługi prawnej – Łukasz Chlebny.
 • Zarząd ,,LGR Jędrzejowska Ryba „ informuje, że do wykonania kalendarza ściennego na 2013r. została wybrana: P.P.H.U. PUMA Tomasz Kociołek, ul.11 Listopada 17, 28-300 Jędrzejów

01.10.2012

KONKURS ! KONKURS !! KONKURS !!!

NAGRODY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” organizuje Konkurs Plastyczny pn. „OPRACOWANIE GRAFICZNE KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ 2012”. Rozpoczęcie Konkursu 05.10.2012r. a zakończenie 05.11.2012r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu jędrzejowskiego. Regulamin Konkursu Plastycznego, oraz załączniki zamieszczamy poniżej. Dla zwycięzców nagrody. Zapraszamy do licznego udziału.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

01.10.2012

„LGR Jędrzejowska Ryba” na szkoleniu w Rytwianach

W dniach 25-26 września 2012r. odbyło się szkolenie w Rytwianach w ramach działania 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” o nazwie  „Ewaluacja i monitoring oraz zarządzanie projektem”. W szkoleniu uczestniczyło 3 pracowników Biura „LGR Jędrzejowska Ryba”.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

Rytwiany

                     Rytwiany

Rytwiany

                    Rytwiany

25.09.2012

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”
w Rudzie Malenieckiej…

W Rudzie...W dniach 20-23.09.2012r. w ramach porozumienia współpracy 3 Lokalnych Grup Rybackich: „Między Nidą a Pilicą”, „Świętokrzyski Karp” i „Jędrzejowska Ryba” zorganizowano odchody pod hasłem „100 Lat Stacji Doświadczalnej Rybackiej w Rudzie Malenieckiej”. Informacje na temat obchodów zamieszczane były dużo wcześniej w spotach reklamowych Radio Kielce. Natomiast w dniach obchodów Radio Kielce prowadziło z tej okazji konkurs składający się z 4 tematycznych części: wiedzy o LGR-ach, o Stacji Doświadczalnej w Rudzie Malenieckiej, o tajemnej sztuce wędkarskiej oraz kulinarny. 20.09.2012r. – czwartek, w Sielpi w godz. 12-17, odbyła się Konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów rybackich” – część I, na którą licznie przybyli zainteresowani uczestnicy. Piątkowe uroczystości 21.09.2012r. rozpoczęła msza święta z okazji nadania Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej imienia Prof. Franciszka Hieronima Staff - założyciela Stacji Doświadczalnej Rybackiej w Rudzie Malenieckiej, na której była jego córka Elżbieta Staff - Zielińska. W gimnazjum, wśród licznych gości, między innymi: parlamentarzystów, przedstawicieli MRiRW, Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Koneckiego, włodarzy gmin, pedagogów nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru, a następnie odsłonięcie pomnika „Karpia Królewskiego” – wyhodowanego w Stacji Doświadczalnej. Warto przypomnieć, że takich stacji w Europie było tylko kilka. Wszyscy goście następnie zwiedzali Stację Doświadczalną Rybacką. Natomiast w Sielpi od godz.14-17 odbyła się II część konferencji: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów rybackich”. Na wieczorku artystycznym zaprezentowały się artyści z 3 LGR-ów. Nas prezentował zespół „Contra-Kontrasty” rozpoczynając występ utworem Schuberta pt. „Pstrąg”, następnie z akordeonem „Czardaszem” w wykonaniu Radka, wzbudzając zachwyt i zaskoczenie wysokim poziomem wykonania utworu wśród gości. Zespół dosłownie porwał wszystkich do wspólnej zabawy. W sobotę 22.09.2012r. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyła się konferencja poświęcona działalności związanej z produkcją ryb słodkowodnych z naciskiem na ekologiczną hodowlę tych ryb. Gościom zaprezentowano w gospodarstwie Ryszarda Zawadzkiego pokaz odłowu ryb. Od godz. 17 na placu przy gimnazjum zaczęła się część artystyczna z występami zespołów. W niedzielę 23.09.2012r. od godziny 6:30 rozpoczęły się zawody wędkarskie na zbiorniku w Maleńcu, następnie o 15:00 msza święta z poświęceniem chlebów gminnych i płodów rolnych. Blok estradowy z występami kabaretu „Pigwa Show”, koncertu zespołu dziecięcego „Milky Boys” i muzyką biesiadną Europy Środkowej w wykonaniu zespołu „Tamburyn”, zakończył uroczyste obchody „100 Lat Stacji Doświadczalnej Rybackiej w Rudzie Malenieckiej”

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

Zobacz zdjęcia…>>

_____________________________________________________________________________

Komitet zakończył ocenę projektów…

W dniu 24.09.2012r. o godz. 1200 w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyło się ostatnie posiedzenie członków Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” dotyczące konkursu 2/2012 - działanie: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor publiczny.

Członkowie Komitetu podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych list operacji do dofinansowania, które wpłynęły na konkurs 2/2012. Listy te można przeglądać na stronie internetowej www.lgrjedrzejow.republika.pl w zakładce Aktualności – Wyniki II konkursu – Listy ostateczne, jak również na tablicy ogłoszeń w Biurze Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” ul. Armii Krajowej 9 – III piętro.

Dokumentacja konkursowa (wnioski wraz z załącznikami) zostanie przekazana do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

19.09.2012

LGR Jędrzejowska Ryba na wyjeździe w Skoczowie…

Członkowie Zarządu wraz z pracownikami biura w dniach 14-15.09.2012r. wzięli udział w ramach działania 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na 2012r.” w X Regionalnych Dniach Rybactwa w Skoczowie. Pierwszy dzień poświęcony był konferencji w Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu na temat: „Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa”. Omówione zostały między innymi takie tematy jak:

 • „Współpraca między Stowarzyszeniami LGR, jako instrument działań na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa”.
 • „Integracja działań na rzecz obszarów zależnych od rybactwa, inicjatywy związane z „sieciowaniem” Stowarzyszeń LGR”
 • „Tradycyjna gospodarka stawowa a obszary Natura 2000”.

W drugim dniu promowaliśmy przedmiot i obszar działania  LGR Jędrzejowska Ryba na rynku w Skoczowie. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rozdawaliśmy kolorowe foldery, gadżety, ulotki i pocztówki promujące Jędrzejów i powiat a tym samym obszar działania. Pogoda dopisała i mieszkańcy licznie przybyli na X Regionalne Dni Rybactwa. Na scenie występowały zespoły artystyczne, na stoiskach można było skonsumować ryby pod różnymi postaciami. Promowały się wszystkie związane umową współpracy LGR-y oraz inni uczestnicy. Wieczorem scenę opanowały zespoły młodzieżowe i była zabawa na 102.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

skoczów

               skoczów

skoczów

               skoczów

17.09.2012

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”
na Ciuchci Ekspres Ponidzie…

W piątek 7 września 2012r., na terenie Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej w Jędrzejowie, odbyła się wielka impreza, w niecodziennym klimacie – I Spotkania z Piosenką Turystyczną i Poetycką pod hasłem „Wagonowe tra la la Ciuchci Ekspres Ponidzie”. W krainę rozśpiewanej Ciuchci wszystkich miłośników piosenki wprowadziła Grupa „U Studni” oraz nowopowstały zespół wokalno –instrumentalny „Różowa Drezyna”. W zorganizowanym miasteczku kolejowym była karczma, w starej kuźni wystawa artystyczna obrazów, na rampie wagonowej scena, a na placu odbył się pokaz ratowników medycznych z udzielania pierwszej pomocy. Głównym celem tego przedsięwzięcia była promocja jędrzejowskiej ciuchci, powiatu jędrzejowskiego oraz integracja lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia 50 plus. Organizatorom udało się stworzyć niepowtarzalny klimat. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” przyczyniła się do sukcesu organizatorów finansując część kosztów imprezy.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

Wagonowe tra la la LGR Jędrzejowska Ryba

               Wagonowe tra la la LGR Jędrzejowska Ryba

Wagonowe tra la la LGR Jędrzejowska Ryba

               Wagonowe tra la la LGR Jędrzejowska Ryba

14.09.2012

Zaproszenie

Obserwując nienajlepsze tendencje rynkowe dla karpia w ostatnim okresie warto zastanowić się, co rybacy mogą zrobić, aby zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W związku z tym Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na cykl szkoleń w ramach projektu „Certyfikacja karpia – dlaczego warto”…

Zobacz więcej…>>
Program szkolenia…>>
Karta zgłoszenia…>>

Adres nadsyłania zgłoszeń:
Centrum Dofinansowania EUROEXPERT
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
tel./fax 56 652 80 35
mail: euroexpert@centrumdofinansowania.pl

12.09.2012

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” zaprasza na…

X REGIONALNE DNI RYBACTWA, które odbędą się w Skoczowie w dniach 13-16.09.2012r. Program obchodów jest zamieszczony na poniższym plakacie.

Adres organizatora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów, tel. (33) 487 49 55 lub 797 410 135.

Kliknij plakat
Skoczów


_____________________________________________________________________________

Informacja

Do realizacji zamówienia: druk i oprawa dokumentu pn. LSROR, została wybrana firma P.P.H.U. PUMA, ul. 11 Listopada 17 z Jędrzejowa.

DYREKTOR BIURA
Marian Frankiewicz

11.09.2012

Informacja

Do realizacji zamówienia: wykonanie 50 szt. zdjęć pod nazwą „Natura 2000” oraz 30 szt. zdjęć obiektów stawowych i miejsc agroturystycznych z terenu powiatu jędrzejowskiego, została wybrana firma Agencja Reklamy i Marketingu InterDruk ul. Szansa 1 z Jędrzejowa.

DYREKTOR BIURA
Marian Frankiewicz

05.09.2012

Komitet zakończył ocenę wniosków z konkursu 2/2012…

W dniu 27.08.2012r. na posiedzeniu Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” swoją obecnością zaszczycili: Pani Mirosława Mochocka Kierownik Biura PROW oraz Pan Jan Kosiela Kierownik Biura PO RYBY reprezentujący samorząd województwa świętokrzyskiego, które w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Głównym celem spotkania z członkami Komitetu było omówienie przez Panią Mirosławę Mochocką poprawności w dokonywaniu przez członków Komitetu wyboru operacji do dofinansowania.

Zgodnie z przyjętymi procedurami Komitet „LGR Jędrzejowska Ryba” w dniach: 27.08.2012r; 31.08.2012r. dokonał oceny zgłoszonych projektów na konkurs 2/2012, który trwał w dniach od 28.06.2012 do 20.08.2012. Łącznie na działanie: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - sektor publiczny wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 917 631,54 zł a limit dostępnych środków to kwota 3 180 659,36 zł.

Na działanie: ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- sektor społeczny i gospodarczy nie wpłynął żaden wniosek

Komitet dokonał oceny wszystkich zgłoszonych wniosków pod kątem:

- zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego;

- ocenił według lokalnych kryteriów wyboru.

W ramach działania:

- wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - sektor publiczny wpłynęło 9 projektów. Po ocenie zgłoszonych wniosków przez Komitet została ustalona lista ocenionych operacji według kolejności wynikającej z uzyskanych punktów, z której wynika iż do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 8 projektów na łączną kwotę: 2 492 433,63 zł.

Listy ocenionych projektów są opublikowane w – zakładce Aktualności – Wyniki II konkursu. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z „Procedurą odwołania od rozstrzygnięć Komitetu w sprawie wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „LGR Jędrzejowska Ryba” każdy wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Komitetu. W zakładce Aktualności – Wyniki II konkursu została zamieszczona ww. procedura.

Przewodniczący Komitetu

Edmund Kaczmarek
                              

03.09.2012

LGR Jędrzejowska Ryba na Zawodach Wędkarskich Spławikowych w Rajsku…

W dniu 01-02.09.2012r. w ramach działania 4.2. Współpraca między 12 LGR-ami, wystawiliśmy pięcioosobową drużynę wędkarską. Dwóch juniorków i trzech seniorów dzielnie walczyło o wysoką klasyfikację punktową przy dużym dopingu pozostałej ekipy. Zawody rozgrywane były na jeziorze Długie w Rajsku. Z 12 LGR- ów wystawiono drużyny ponad 60 – ciu wędkarzy, profesjonalistów i amatorów. W ogólnej klasyfikacji indywidualnej zawodnik Jędrzejowskiej Ryby zajął zaszczytne 3 miejsce, zaś drużynowo zajęliśmy 7 miejsce. Niektórzy zawodnicy dysponowali profesjonalnym wyposażeniem. Rozgrywane były też sportowe konkurencje, w których nasi zawodnicy zajmowali czołowe lokaty. Były zjazdy po pochyłej, stalowej linie nad jeziorem, wyścigi trójek w zszytych workach oraz „żywe piłkarzyki”. Obficie zaopatrzony grill, gorące dania i bufet z napojami dopełniał całości zawodów. Wieczorem był czas na opowiadanie wrażeń i przeżyć, pogaduchy, słowem integracja. Po spędzonej nocy w hotelu w Oświęcimiu, późnym śniadaniu, udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Tak minął ostatni dzień wakacji…
Zobacz zdjęcia…>>
 ___________________________________________________________________________

 Zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp zaprasza na spotkanie szkoleniowe dotyczące rybactwa śródlądowego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 września 2012r. w budynku Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach przy ul. Szkolna 1 w godzinach 10.00 – 15.00.
Zobacz więcej…>>

29.08.2012

Drugi nabór wniosków w „LGR Jędrzejowska Ryba” zakończony…

W dniach od 28.06 do 20.08.2012r. był ogłoszony konkurs 2/2012, w ramach którego była możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach działań:

 • wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - sektor publiczny;
 • ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej;
 • sektor społeczny i gospodarczy.

Na działanie wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - sektor publiczny wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 2 917 631,54 zł a limit dostępnych środków to kwota 3 180 659,36 zł. Wnioskodawcami w/w działania były samorządy powiatu jędrzejowskiego tj.: Gmina Jędrzejów, Gmina Małogoszcz - złożyła 2 wnioski, Powiat Jędrzejowski, Gmina Słupia, Gmina Sobków – złożyła 2 wnioski, Gmina Nagłowice, Gmina Wodzisław.

Na działanie ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- sektor społeczny i gospodarczy nie wpłynął żaden wniosek.

W najbliższym czasie członkowie Komitetu dokonają oceny wszystkich zgłoszonych wniosków pod kątem:

 • zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich;
 • ocenią według lokalnych kryteriów wyboru.

Po dokonanej ocenie zgłoszonych wniosków w ramach konkursu 2/2012 zostanie ustalona lista rankingowa, która zostanie opublikowana na stronie „LGR Jędrzejowska Ryba” www.lgrjedrzejow.republika.pl

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 ____________________________________________________________________________

Informacja

Informuję, iż  do realizacji zamówienia „Transport 12  osób na trasie  Jędrzejów - Rajsko – Jędrzejów w dniu 1 – 2 września 2012” została wybrana firma P.T.U.H ,,KANMAR”

DYREKTOR BIURA
Marian Frankiewicz

29.08.2012

LGR w Zakopanem…

W dniu 15 sierpnia 2012r. LGR Jędrzejowska Ryba za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie uczestniczyła w III Europejskich Targach Produktów Regionalnych. Była to impreza kilkudniowa, na której prezentowali się producenci produktów regionalnych z Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Targi były objęte patronatem honorowym komisarza ds. Polityki Regionalnej Johanesa Hahna. Uczestnicy Targów mieli zatem możliwość poznania smaków z innych krajów, mogli brać udział w seminariach, pokazach kuchni na żywo oraz skosztować wielu potraw. Na stoisku LGR Jędrzejowska Ryba był serwowany pstrąg wędzony przygotowany przez Gospodarstwo Rybackie „Biała Nida”. Nasz region reprezentowało także Koło Gospodyń Wiejskich „Korytniczanki”, które oferowało zwiedzającym: pierogi z kapustą i mięsem, pasztet z królika, sernik wiedeński, żurek z kiełbasą, zawijaniec staniowicki. Nasz pstrąg wędzony zachwalał starosta powiatu tatrzańskiego Pan Andrzej Gąsienica Makowski  oraz burmistrz Zakopanego Pan Wojciech Solik. Na naszym stoisku  można było otrzymać materiały promocyjne oraz informację o działalności LGR. Było to dla nas ważne wydarzenie dla promocji naszego obszaru pod kątem regionalnych produktów jak i wartości turystycznych wśród turystów a także mieszkańców Podhala.

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

ZAKOPANE LGR

               ZAKOPANE LGR

ZAKOPANE LGR

28.08.2012

LGR „Jędrzejowska Ryba” – informuje…

I. – Wszystkich właścicieli gospodarstw rybackich, dla których rozwój gospodarstwa, podniesienie sprzedaży, zwiększenie spożycia ryb, nowe technologie chowu ryb, poznanie nowoczesnych rozwiązań i zagadnień mających zastosowanie w gospodarstwach przynoszących wymierne korzyści…
II. – Wędkarzy Polskiego Związku Wędkarskiego – chcących doskonalić swoje hobby zapewniając sobie lepsze efekty i poznając nowe rozwiązania sprzętowe…
III. - Rodziny, chcące wprowadzić na stałe do swojej kuchni, zdrowe, zalecane przez lekarzy, umieszczone tylko w rybach niezbędne do normalnego funkcjonowania organizmu witaminy i minerały …
IV. - Wszystkich, którym zależy na zdrowej żywności i zapobieganiu wielu groźnym chorobom…

że na stronie - www.100latStacjiRybackiejRudaMaleniecka.pl znajdują się szczegółowe informacje na zasadzie „kiedy, kto i gdzie” dotyczące poruszonych wyżej tematów. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony i współuczestnictwa.

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

22.08.2012

LGR zaprasza na „100 lecie Stacji Rybackiej w Rudzie Malenieckiej”

W ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy: LGR Między Nidą a Pilicą, LGR Świętokrzyski Karp i LGR Jędrzejowska Ryba, realizujemy projekt „100 lat Stacji Doświadczalnej Rybackiej w Rudzie Malenieckiej”. Projekt jest elementem obchodów 100-lecia założenia przez prof. Franciszka Staffa pierwszej na ziemiach polskich i jednej z nielicznych w skali europejskiej Stacji Doświadczalnej Rybactwa w Rudzie Malenieckiej. W działania na rzecz odpowiedniego upamiętnienia wydarzeń sprzed 100 lat dotychczas zaangażowały się między innymi władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Powiatu Koneckiego, Gminy Ruda Maleniecka, Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą oraz osoby zajmujące się chowem i hodowlą ryb. Patronat nad wydarzeniami objął prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów rybackich”, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2012 roku w Sielpi k/Końskich. Program konferencji jest do pobrania ze strony www.100latStacjiRybackiejRudaMaleniecka.pl. Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje na temat Konferencji oraz wszystkich innych wydarzeń związanych z obchodami 100lecia, w tym odbywającej się w dniach 22-23 września IX edycji „Święta hodowców ryb i wędkarzy – Konecka Ryba”.

Konferencja skierowana jest nie tylko do Lokalnych Grup Rybackich, lecz również do rybaków, partnerów społecznych, gospodarczych, publicznych oraz sektora rybackiego; przedstawicieli samorządów województw, liderów lokalnych społeczności oraz osób zainteresowanych tematyką partnerstw lokalnych i rozwoju obszarów rybackich.

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

20.08.2012

Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba na dożynkach gminnych w Brynicy Mokrej…

Brynica Mokra w dniu 19.08.2012r. gościła wielu uczestników obchodów dożynek gminnych. LGR Jędrzejowska Ryba również uczestniczyła, gdzie prowadziła akcję promocyjną rozdając ulotki reklamowe i okazyjne gadżety, wśród licznie odwiedzających nasze stoisko. Wokół sceny, każda miejscowość rozłożyła swoje okazałe, wspaniałe, wykonane z tegorocznych zbiorów wieńce dożynkowe. Po krótkim przemówieniu Pani Wójt Elżbiety Frejowskiej, władzę przejęli starostowie dożynek Pani Ewa Tomaszewska i Pan Wiesław Chwastek. Następnie scenę opanował zespól instrumentalny, który w rytmach ludowych i nie tylko, poderwał do tańca zgromadzonych gości. Obficie zaopatrzony, prowadzony przez druhów OSP bufet, przyciągał spragnionych. LGR Jędrzejowska Ryba w zamian za umożliwienie promocji, pokryła część kosztów. Pogoda była wspaniała, toteż impreza ściągnęła wielu z bliższych i dalszych okolic, przyjezdnych gości.

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

lgr jędrzejów

               lgr jędrzejów

lgr jędrzejów

 __________________________________________________________________________

 LGR Jędrzejowska Ryba na XII „Święcie Karpia Polskiego” w Kaniowie…

W dniu 18.08.2012r. w Kaniowie, w ramach współpracy pomiędzy 12 LGR-ami, promowaliśmy przedmiot i nasz obszar działania. Święto obchodzono bardzo uroczyście. Po mszy św. w miejscowym kościółku, na przygotowanym placu ustawiona była scena, na której artyści odgrywali dla dzieci bajkę „Koziołek Matołek”, następnie wystąpił ze swym repertuarem kabaret „Pirania” i oczekiwany przez młodzież zespół „TOP ONE”, przy dźwiękach którego bawiono się do białego rana. Były potrawy z grilla, kawa, herbata i napoje chłodzące. Dla dzieci i młodzieży przygotowano szereg atrakcyjnych konkursów, oraz plac zabaw. Wspaniała pogoda towarzyszyła imprezowiczom do końca. Organizatorem imprezy była LGR „Bielska Kraina”. Gratulujemy udanej imprezy.

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

lgr jędrzejów

               lgr jędrzejów

lgr jędrzejów

16.08.2012

LGR Jędrzejowska Ryba na zawodach dla dzieci i młodzieży w Oksie…

W dniu 11.08.2012r. Koło Wędkarskie „BRODEK” w Oksie zorganizowało dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej w Polskim Związku Wędkarskim, w wieku od 7 lat, spławikowe zawody wędkarskie. Do udziału w zawodach zapisało się 43 dzieci pod opieką osoby dorosłej. Zapowiadała się fajna impreza. Niestety, przed rozpoczęciem zawodów „lunęło jak z cebra” . Silny deszcz zmusił nieprzygotowanych na tę okoliczność dzieci i opiekunów do przyśpieszonego powrotu do domów. Ze względu na wiek uczestników oraz warunki atmosferyczne, organizator skrócił do minimum czas zawodów. Pod koniec drugiej tury pogoda nieznacznie się polepszyła. Pojawiły się uśmiechy i żarty oraz pierwsze złowione „okazy”. Zrobiło się radośnie i gwarno. Milusińskim pomagali opiekunowie, jedni skutecznie inni mniej. To też był powód do żartów. Zawodom patronowało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”, które ufundowało część upominków, które wywołały szerokie, szczere uśmiechy na dziecięcych buziach i to był cel zawodów. Zarząd Koła „BRODEK” wytypował ośmiu zwycięzców, którzy otrzymali cenne nagrody rzeczowe w tym sprzęt wędkarski. Wszyscy uczestnicy otrzymali honorowe dyplomy. Wspólnie pieczona kiełbaska przy ognisku zakończyła tę miłą dla dzieci imprezę. Wszystkie dzieciaczki pytały o następne zawody…

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

lgr

               lgr

lgr

16.07.2012

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

W związku z ogłoszonym konkursem 2/2012 przez „LGR Jędrzejowska Ryba” na działania:

 • wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - sektor publiczny;
 • ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy;

w każdej gminie objętej LSROR „LGR Jędrzejowska Ryba” odbyły się konsultacje dla mieszkańców. Podczas każdego spotkania zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje nt. kryteriów przyznawania pomocy z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, jak również mogły dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Przypominamy, że do 20 sierpnia 2012r. trwa konkurs 2/2012, którego tematem są ww. działania. Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych w siedzibie Biura Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie w godz. 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

lgr

                     lgr

lgr

06.07.2012

LGR Jędrzejowska Ryba na otwarciu Zalewu w Jędrzejowie

W sobotę tj.30 czerwca 2012 roku około godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie obiektu Rekreacyjno – Wypoczynkowego „Zalew” w Jędrzejowie. Organizatorzy do późnych godzin wieczornych zapewnili wiele atrakcji, odbyły się m.in. zawody kajakowe, zawody ratownicze, występ grupy fitness, wybory Miss Mokrego Podkoszulka.

Na imprezie tej nie zabrakło także stoiska Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba”, na którym zainteresowani mogli uzyskać informacje o działalności LGR Jędrzejowska Ryba i obszarze LSROR.

Dyrektor Biura LGR Jędrzejowska Ryba

Marian Frankiewicz

zalew

                         zalew

zalew

30.06.2012

Konsultacje dla mieszkańców powiatu

W związku z ogłoszonym konkursem 2/2012 przez „LGR Jędrzejowska Ryba” na działania:

 • wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - sektor publiczny;
 • ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy.

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” zaprasza na konsultacje dla beneficjentów zamieszkujących obszar LSROR. Podczas każdego spotkania zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje nt. kryteriów przyznawania pomocy z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, jak również będą mogły dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

ZAPRASZAMY

Szczegółowy harmonogram konsultacji:

Data

Gmina

Godzina

Miejsce

09.07.2012r.

Sędziszów

 

800-1000

Sala konferencyjna nr 29 – II piętro Urzędu Miejskiego w Sędziszowie; ul. Dworcowa 20

Słupia

 

1100-1300

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w  Słupi; Słupia 257

10.07.2012r.

Wodzisław

 

800-1000

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wodzisławiu; ul. Krakowska 6

Jędrzejów

1100-1300

Świetlica Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie; ul. A. Krajowej 9 – II piętro

 

 

12.07.2012r.

 

Oksa

800-1000

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w  Oksie; ul. Włoszczowska 22a

Nagłowice

1100-1300

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w  Nagłowicach; ul. M. Reja 9

13.07.2012r.

Sobków

 

800-1000

Sala konferencyjna – I piętro Urzędu Gminy w Sobkowie; Pl. Wolności 12

Małogoszcz

1100-1300

Sala konferencyjna – I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu; ul. Jaszowskiego 3a

16.07.2012r.

Imielno

800-1000

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Imielnie; ul. Cmentarna 7

 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

25.06.2012

Informacja ze szkolenia…

„Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” informuje, iż w dn. 26 czerwca 2012r. w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w godz. od 900 do 1500 odbyło się szkolenie dla beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007 – 2013, w którym uczestniczyło 38 osób. Przeprowadzone zostało bardzo profesjonalnie przez Pana Macieja Płosę z Bielska Białej.

Szkolenie odbyło się w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” z działań:

 • wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa dla sektora publicznego;
 • ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej dla sektora społecznego i gospodarczego.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe nagrane na płycie CD jak również materiały promocyjne „LGR Jędrzejowska Ryba”.

Przypominamy również, że od 28 czerwca 2012r. rozpocznie się drugi nabór wniosków na ww. zakresy, który potrwa do 20 sierpnia 2012r.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

LGR

               LGR

LGR

25.06.2012

LGR Jędrzejowska Ryba na Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym 2012…

W dniu 20.06.2012r. w Jędrzejowie odbyły się Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2012r. Całość imprezy zlokalizowano w obrębie Centrum Kultury. Do Mistrzostw stanęło dużo drużyn z całej Polski. W tym dniu startowały drużyny w konkurencji „Juniorów” na dystansie 16 km, oraz drużyny Niewidomych i Niedowidzących na tandemach na dystansie 25 km. W tej konkurencji każdy zespół – tandem, miał pilota w pełni sprawnego, na barkach którego spoczywała odpowiedzialność za bezpieczeństwo przejazdu oraz wyniki wyścigu. W konkurencji „Juniorek” zwyciężyła, zdobywając tytuł Mistrzyni Polski, Magdalena Plich z Grupy Kolarskiej Częstochowa, której trenerem jest Grzegorz Grąkiewicz. Pokonała dystans 25km w czasie 24,32 min. Serdecznie gratulujemy. Byliśmy świadkami ogromnej radości i łez szczęścia, okazywanych przez Mistrzynię Polski, w trakcie dzielenia się tą radosną informacją z rodzicami. Wzruszający widok. W dniu 22.06.2012r. wyścig rozgrywano na terenie gminy Sędziszów. Tam startowały ze wspólnego startu „Juniorki” i Niewidomi i Niedowidzący na dystansie 55,8 km. „Seniorzy” w tej kategorii mieli do pokonania dystans 74,4 km oraz 130,2 km. Natomiast 23.06.2012r. kategorie „Elita Kobiet” i „Orliki” mieli do pokonania 131,8 km oraz 163,6 km. „Elita Mężczyzn” startowała na dystansie 245,9 km. Zawody odbywały się w atmosferze współzawodnictwa w konkurencjach i przebiegały bezpiecznie. Zawodnikom dopingowały liczne grupy mieszkańców oraz sponsorzy.

Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba również promowała obszar i przedmiot działania i współfinansowała upominki dla zawodników. Nasze stoisko było licznie odwiedzane przez mieszkańców, którzy korzystali z gadżetów, folderów i ulotek reklamowych. Całości Mistrzostw dopisała wspaniała pogoda...

Zobacz zdjęcia...>>

19.06.2012

Zaproszenie na szkolenie…

Zarząd „LGR Jędrzejowska Ryba” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007-2013 z terenu obszaru objętego LSROR, tj. powiatu jędrzejowskiego…

Zobacz więcej…>>

11.06.2012

LGR Jędrzejowska Ryba na Węgrzech…

W ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba wzięli udział w Wyjeździe Studyjnym na Węgry w dwóch terminach po 20 uczestników w każdym. Program wyjazdu był bardzo sztywny i nastawiony na zdobycie wiedzy rybackiej i zapoznanie się

z rodzajami hodowli ryb w warunkach węgierskich, poznaniu ich osiągnięć hodowlanych i marketingowych. Już w pierwszym dniu pobytu oprócz zwiedzania uroczego Budapesztu, zapoznaliśmy się z bardzo dużym, najstarszym węgierskim obiektem hodowlanym w Tata. O godzinie 22:30 zakwaterowaliśmy się w apartamentach komfortowego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, wyposażonego w baseny termalne w Szarvas. Następny dzień spędziliśmy na konferencji rybackiej w Instytucie Rybactwa i Akwakultury w Szarvas (HAKI), zwiedzeniu laboratorium, Szarvas-Fish Kft, gdzie hoduje się suma afrykańskiego, oraz Szarvasi Haltap Kft, gdzie produkuje się paszę dla ryb. Następny dzień zaczęliśmy od Szeget – konferencja na temat hodowli ryb na terenach chronionych, pokazach odłowu ryb a po obiedzie zwiedzanie Jaszkiser, gospodarstw rybackich Borbely Gyula gdzie jest hodowla baramundi – gatunek morskiej ryby, w zamkniętych obiegach wody, poznanie recylkulacyjnego układu stawowego i centrum wędkarskiego. Następnie przejazd do Jaszapati na nocleg. Rano zwiedzanie miasta, wycieczka statkiem i przejazd do Egerszalog, zwiedzanie miasta Eger a po obiedzie przejazd do Doliny Pięknej Kobiety, gdzie poznawaliśmy metody promocji oraz sprzedaży produktu lokalnego – win gronowych. Mieliśmy też możliwość zakupu oryginalnych win bezpośrednio od producentów. Zmęczeni ale zadowoleni z pobytu u węgierskich przyjaciół w godzinach wieczornych, wygodnym i komfortowym  autokarem udaliśmy się przez Słowację, Czechy w drogę powrotną do Polski. Pogoda była wspaniała, atmosfera również. Podczas powrotu wspólnie z uczestnikami innych LGR-ów dzieliliśmy się wrażeniami z wyjazdu…

Zobacz zdjęcia…>>

11.06.2012

Komitet zakończył ocenę projektów…

Do Biura Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” wpłynęły 23 odwołania od decyzji Komitetu:

 • - z działania: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - sektor gospodarczy i społeczny wpłynęło 1 odwołanie;
 • z działania: restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - sektor gospodarczy i społeczny wpłynęło 1 odwołanie;
 • z działania: podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor gospodarczy i społeczny wpłynęło 21 odwołań.

W związku z tym członkowie Komitetu na posiedzeniu w dn. 08.06.2012r. rozpatrzyli wszystkie odwołania. 7 osób (odwołujących się) zgłosiło chęć uczestnictwa w posiedzeniu, udzielając dodatkowych wyjaśnień.

Komitet rozpatrzył każde odwołanie, a następnie zostały sporządzone ostateczne listy operacji, które wpłynęły na konkurs 1/2012. Listy te można przeglądać na stronie internetowej www.lgrjedrzejow.republika.pl w zakładce Aktualności - Wyniki I konkursu – Listy ostateczne, jak również na tablicy ogłoszeń w Biurze Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” ul. Armii Krajowej 9 – III piętro w Jędrzejowie.

Przewodniczący Komitetu
„LGR Jędrzejowska Ryba”

Edmund Kaczmarek

29.05.2012

Spotkanie aktywizująco – integracyjne organizowane w Umianowicach
przez LGR Jędrzejowską Rybę…

W ramach Programu Operacyjnego PO RYBY 2007 – 2013 oś 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, działanie 5.3. zorganizowano spotkanie aktywizująco-integracyjne w Umianowicach. Z zaproszonych gości byli przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Zapewniono wiele atrakcji i wspaniałej zabawy. Oj, działo się, działo… Już sam przejazd Świętokrzyską Kolejką Dojazdową „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” umilany był śpiewem i grą na akordeonie, co wprawiało około 120 uczestników we wspaniały nastrój. W Umianowicach na uczestników czekała już przepyszna grochówka, pstrąg smażony, bigos oraz kiełbaski z grilla. Nie brakowało napojów, soków, kawy, herbaty. Przygotowano szereg konkursów ze wspaniałymi nagrodami. Nad całością spotkania czuwali pracownicy biura dbając o bezpieczeństwo i dobrą zabawę uczestników. Od nich uczestnicy otrzymywali ulotki reklamowe, foldery oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotu i obszaru działania, lokalnej strategii. W rozstawione rolapy i banery Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba wkomponował się zespół muzyczno-wokalny. Również estrada udekorowana była naszymi balonikami. Prowadzący spotkanie informował na bieżąco o przedmiocie i obszarze działania LGR. Dodatkową wiedzę można było uzyskać od przedstawicieli ŚBRR, chętnie wypowiadających się i udzielających informację. Były konkursy rzutowe, blachą spinningową do celu, wiedzy o LGR, prawdziwej skarbnicy informacji, wędkarsko-rybacki itp. Licznie startujące w konkursach dzieci i dorośli zdobywali ufundowane przez LGR Jędrzejowską Rybę upominki. Każde dziecko na wstępie otrzymywało nasze niebieskie baloniki z logo LGR Jędrzejowska Ryba, zaś dorośli uczestnicy torby firmowe oraz gadżety. Wszyscy uczestnicy konkursów oprócz ufundowanych upominków takich jak: śpiwory, deskorolki, zestawy do badmintona, rakietki do tenisa, okulary basenówki, koła do nauki pływania, w firmowych torbach otrzymali czapeczki z logo LGR Jędrzejowska Ryba, parasole i wiele innych gadżetów. Do tańca grał, wg opinii uczestników wspaniały zespół wprawiając wszystkich w szampański nastrój. Pogoda, również zamówiona specjalnie na tą imprezę, dopisała. Były tańce, wspólne zabawy i dużo, dużo radości. Wszyscy doskonale się bawili, czas szybko uciekał, może za szybko… Do następnego razu…

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

Zobacz zdjęcia…>>

25.05.2012

LGR Jędrzejowska Ryba na Powiatowym Święcie Kłosa w Jędrzejowie…

W dn. 20.05.2012r. (niedziela) Stowarzyszenie „LGR Jędrzejowska Ryba” promowało swoją działalność na Powiatowym Święcie Kłosa, które odbyło się w Jędrzejowie, w amfiteatrze Centrum Kultury…

Zobacz więcej…>>

23.05.2012

LGR Jędrzejowska Ryba na XII Międzynarodowych Targach Turystyki
„W Stronę Słońca” w Opolu…

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w dn. 18 – 20.05.2012r. wzięło udział w Targach Turystyki „W Stronę Słońca”, które odbywają się co roku w Opolu. Oprócz informacji o naszym obszarze działania przekazywanych licznie odwiedzających nas opolan, rozdawaliśmy gadżety, ulotki i foldery promujące Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rolniczych. Zgromadzeni byliśmy wspólnie z LGR-ami z województwa świętokrzyskiego. Ładna dekoracja stoiska przyciągnęła do nas Conrado Moreno, prowadzącego tą imprezę.

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

lgr

lgr

lgr

19.05.2012

Komitet zakończył ocenę wniosków…

Zgodnie z przyjętymi procedurami Komitet „LGR Jędrzejowska Ryba” w dniach 07.05.2012r.,09.05.2012r., 11.05.2012r., 12.05.2012r., 13.05.2012r., 17.05.2012r. dokonał oceny zgłoszonych projektów na pierwszy nabór wniosków, który trwał w dniach od 20.03.2012 do 30.04.2012. Łącznie wpłynęło 125 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 26 409 912,27 zł a limit dostępnych środków to kwota  10 296 055,41 zł. Wyniki I konkursu w zakładce obok...

Zobacz więcej…>>

15.05.2012

Komitet ocenia wnioski…

30 kwietnia 2012r. zakończył się pierwszy nabór wniosków w ramach działania 4.1. „Rozwój obszarów zależnych  od rybactwa”…

Zobacz więcej…>>

08.05.2012

Pierwszy nabór wniosków w „LGR Jędrzejowska Ryba” zakończony…

Informujemy, iż na głoszony w dniach 20.03.- 30.04.2012r. pierwszy nabór wniosków, wpłynęło ogółem 125 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 26 409 912,27 /limit dostępnych środków to kwota 10 296 055,41zł/, z tego na:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, wpłynęło 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania 5 089 481,99 zł. Natomiast limit dostępnych środków to kwota 3 586 701,00 zł.

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, wpłynęło 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 479 383,37 zł. Natomiast limit dostępnych środków to kwota 1 933 531,53 zł.

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, wpłynęło 102 projekty na łączną kwotę dofinansowania 17 841 046,91 zł. Natomiast limit dostępnych środków to kwota 3 867 063,06 zł.

4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej nie wpłynął żaden projekt. Natomiast limit dostępnych środków to kwota 908 759,82 zł.

Zgodnie z procedurą, „LGR Jędrzejowska Ryba” ma 45 dni na rozpatrzenie wszystkich wniosków, ogłoszenie listy wybranych i niewybranych wniosków, rozpatrzenie ewentualnych odwołań i przekazanie całej dokumentacji do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, celem dalszego procedowania.

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

25.04.2012

Informacja dla Beneficjentów

Uprzejmie informujemy, iż w związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w dniu 28 kwietnia br. w godz. 800 – 1500 zaplanowano konsultacje dla beneficjentów aplikujących o środki finansowe w ramach ww. działania.

Konsultacje odbywać się będą w Biurze „LGR Jędrzejowska Ryba” ul .Armii .Krajowej 9 , Jędrzejów

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

____________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba na Targach „AGROTRAVEL”…

W dniach 20 – 22.04.2012r. LGR Jędrzejowska Ryba promowała przedmiot i obszar działania na IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach. Wizualizacja stoisk przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nawiązywała swą konstrukcją do dużego trawlera rybackiego, w którego burtach były wkomponowane boksy i stoiska zaproszonych 19 Lokalnych Grup Rybackich z całej Polski. Uczestniczące w Targach LGR-y, starały się o wyjątkowe i oryginalne upiększenie swoich stoisk.

Nasze stoisko było licznie odwiedzane przez znamienitych gości, między innymi: z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Butra, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa Pan Tomasz Nawrocki, Z-ca Dyrektora Pan Roman Pitera, z Urzędu Marszałkowskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Grzegorz Świercz. Wszyscy degustowali wspaniałego, prawie 7-mio kilogramowego, wędzonego w całości amura, przygotowanego przez Prezesa LGR Jędrzejowska Ryba, Pana Wojciecha Sędka. Bardzo nas cieszyły otrzymywane od odwiedzających pozytywne oceny naszej ekspozycji. Nasi goście mogli degustować gorące wędzone i smażone pstrągi i karpie. Oryginalny wygląd stoiska wzbogacały wystawione liczne foldery, pocztówki i ulotki promocyjne. Uśmiechnięte i radosne buzie najmłodszych gości niosących nasze promocyjne, niebieskie baloniki, wprowadzały wyjątkową atmosferę. Jeżeli do tego dodamy rozbrzmiewającą nieustannie muzykę i towarzyszące jej liczne ogniska taneczne, nasycimy naszą wyobraźnię. Luz i pełna integracja wszystkich wystawców, również zagranicznych, sprzyjały zawieraniu znajomości i nawiązywaniu kontaktów. Już teraz, z niecierpliwością czekamy na następne Targi…

Dyrektor Biura

Marian Frankiewicz

Zobacz zdjęcia…>>

11.04.2012

Informacja o uruchomieniu kierunku Technik Rybactwa Śródlądowego

Z radością informujemy, że w wyniku współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta a Zespołem Szkół im. prof. M. Siły – Nowickiego w Sierakowie w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół planuje ponownie uruchomić kierunek Technik Rybactwa Śródlądowego, kompleksowo przygotowujący do podjęcia zawodu Rybaka. Jesteśmy przekonani, że w związku z rozwojem gospodarstw rybackich dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rybackiego gospodarstwa te będą wykazywały zapotrzebowanie na wykwalifikowanych absolwentów szkół rybackich. Otwarta 1 kwietnia 1939 roku Szkoła Rybacka w Sierakowie była pierwszą w Polsce, a trzecią w Europie placówką tego typu. Chcielibyśmy, by znów ożyła. Dlatego prosimy Państwa serdecznie o rozpowszechnienie informacji o reaktywacji Technikum Rybackiego wśród zainteresowanych: gospodarstw rybackich, gimnazjów czy organizacji pozarządowych zajmujących się rybactwem. Szkoła dysponuje internatem i stołówką.

WAŻNE TERMINY:

 • od 21 maja do 1 czerwca 2012 r. - składanie dokumentów w sekretariacie szkoły od 7:30 – 15:30.
 • do 3 lipca 2012 r. do godz.15:00 - dostarczenie poświadczonej kserokopii świadectw ukończenia gimnazjum gimnazjalnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • życiorys,
 • dwie fotografie,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym    zawodzie.

Więcej informacji:

Zespół Szkół w Sierakowie

     ul. Wroniecka 25, 64-410 SIERAKÓW

     tel. (61) 29 52 024

     strona internetowa: www.zs.sierakow.pl

     e-mail: zssierak@poczta.onet.pl

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka OBRA – WARTA

     Biuro Sieraków

     ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków

     tel. 781 632 885

strona internetowa: http://www.lgrow.pl/projekty/realizowane/489-technik-rybactwa-rodldowego-uwaga-gimnazjalici-

06.04.2012

„Organizacje pozarządowe w praktyce”

W dniach 3-4.04.2012 r. w miejscowości Ochaby Małe/k. Wisły, LGR Jędrzejowska Ryba w ramach programu współpracy regionalnej między LGR-ami, wzięła udział w szkoleniu. Tematem pierwszego dnia szkolenia było: „Organizacje pozarządowe w praktyce”. Zdobyta wiedza pomoże stowarzyszeniu w funkcjonowaniu w gąszczu ustaw i przepisów prawnych życia publicznego. Po południu dopracowywano pomysł utworzenia Sieci Południowej zrzeszającej wszystkie LGR-y. Efektem było podpisanie porozumienia dwunastu Stowarzyszeń w sprawie utworzenia Sieci Południowej i opracowanie petycji, która zostanie wysłana do Ministerstwa Rolnictwa. Porozumienie podpisały następujące stowarzyszenia: LGR Bielska Kraina, LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, LGR „Opolszczyzna”, LGR Świętokrzyski Karp, LGR Jędrzejowska Ryba, Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGR „Dolnośląska Kraina Karpia”, „LGR Puszczy Sandomierskiej”, LGR „Między Nidą a Pilicą”, LGR „Starzawa”, LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” i LGR „Żabi Kraj”.

W imieniu Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba Porozumienie podpisał Pan Marian Frankiewicz – dyrektor biura. Cele Porozumienia to:

1) współpraca między LGR – uczestnikami porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania Programu Operacyjnego „RYBY” oś 4,

2) promocja rybactwa śródlądowego, jego wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,

3) eksponowanie problematyki rybactwa i możliwości zmian Programu na rzecz ich rozwiązania.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był szkoleniu w sprawie ochrony danych osobowych dla potrzeb działania Lokalnych Grup Rybackich. Wszyscy uczestnicy rozjechali się do pracy wzmocnieni niezbędną wiedzą.

Szkolenie LGR Jędrzejowska Ryba

Szkolenie LGR Jędrzejowska Ryba

Szkolenie LGR Jędrzejowska Ryba

_______________________________________________________________

LGR Jędrzejowska Ryba na zawodach wędkarskich…

W dniu 01.04.2012r. o godzinie 6:00 w Chorzewie, pomimo ekstremalnych warunków atmosferycznych (w nocy temp. – 30C, zamiecie śnieżne i porywisty wiatr) stawiło się 14 drużyn wędkarskich – prawdziwych twardzieli i miłośników tego pięknego sportu. Z małym opóźnieniem, po danych przez sędziów zawodów sygnałach rozpoczęto Spławikowe Zawody Wędkarskie O Puchar Komendanta Policji z Jędrzejowa. Każda drużyna składała się z 1 juniora i 3 seniorów. Po trzygodzinnych zmaganiach z wiatrem i zimnem, oraz „wielkimi okazami” ryb, zakończono zawody. O zwycięstwie decydowały gramy złowionych ryb. 1gr = 1 punkt. Zwycięskiej drużynie Komendant Policji z Jędrzejowa wręczył Puchar Przechodni. LGR Jędrzejowska Ryba też wystawiła swą drużynę, która zajęła zaszczytne 9 miejsce. Władze koła „LIN” wręczyły upominki ufundowane przez LGR Jędrzejowską Rybę oraz pamiątkowe dyplomy.

Zawody wędkarskie LGR Jędrzejowska Ryba

Zawody wędkarskie LGR Jędrzejowska Ryba

20.03.2012

Umowa o współpracy podpisana…

Dnia 29.03.2012 r. w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pana Adama Jarubasa i Członka Zarządu Pana Piotra Żołądka, a „Lokalną Grupą Rybacką Jędrzejowska Ryba” reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Pana Waldemara Woźniaka i Sekretarza Panią Agatę Wojtasik, o współpracy w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między LGR”, objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie. We współpracy zaplanowane są następujące działania: wyjazdy studyjne do Niemiec i na Węgry, liczne szkolenia oraz wydarzenia kulturalno-promocyjne w Skoczowie, Opolu, Kaniowie, Zatorze, Rajsku, Rytwianach oraz Umianowicach. Partnerami we współpracy są: LGR Żabi Kraj, LGR Bielska Kraina, LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki, LGR Opolszczyzna, LGR Świętokrzyski Karp, LGR Dolina Karpia, Krosieńsko Gubińska Grupa Rybacka, LGR Dolnośląska Kraina Karpia, LGR Puszcza Sandomierska, LGR Starzawa, LGR Między Nidą a Pilicą oraz LGR Jędrzejowska Ryba. Obszar porozumienia obejmuje osiem województw oraz dwadzieścia jeden powiatów.

lgr

20.03.2012

Pierwszy wniosek złożony

W dniu 20.03.2012 rozpoczął się pierwszy nabór wniosków i będzie trwał do 30.04.2012. W pierwszym dniu naboru wniosków, o godzinie 11:20 został złożony pierwszy wniosek z działania 4.1. z zakresu „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. Zapraszamy do dalszego składania wniosków w/w terminie.

Prezes LGR Jędrzejowska Ryba

Wojciech Sędek

LGR Jędrzejów - wnioski

LGR Jędrzejów

______________________________________________________________

Jędrzejów dn. 19.03.2012

Zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli gospodarstw rybackich, członków stowarzyszenia, w porozumieniu z PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak ul. Limanowskiego 65, 42-506 Będzin, zaprasza na bezpłatne szkolenie połączone z prezentacją produktów, które odbędzie się w dniu 02.04.2012 w sali konferencyjnej budynku Starostwa przy ul. Armii Krajowej 9 w godz. 10:00 – 13:00. Tematem szkolenia jest „Prezentacja skutecznych urządzeń służących do detekcji osób niepożądanych na terenie gospodarstwa rybackiego. Zastosowanie i obsługa kamer termowizyjnych i noktowizorów”. Szkolenie prowadził będzie Pan Jakub Wajdzik – przedstawiciel w/w firmy.

Konspekt szkolenia:

 1. Omówienie/dyskusja na temat strat poniesionych przez właścicieli gospodarstw rybackich powstałych w wyniku kłusownictwa osób, które dostają się na teren obiektów.
 2. Oszacowanie zwrotu kosztów poniesionych inwestycji.
 3. Omówienie podstawowych sposobów zastosowania sprzętu w detekcji kłusowników.
 4. Omówienie zasad i prezentacja obsługi sprzętu w miejscu prowadzonego szkolenia.
 5. Przetestowanie użyteczności urządzenia w terenie.

Prezes LGR Jędrzejowska Ryba

Wojciech Sędek

13.03.2012

Walne Zebranie o wysokiej randze

W dniu 09.03.2012 r. o godzinie 1300 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba. W zebraniu uczestniczyło 38 członków stowarzyszenia, między innymi Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Pan Edmund Kaczmarek, Wójt Gminy Nagłowice Pani Elżbieta Frejowska, Wójt Gminy Małogoszcz Pan Jan Głogowski oraz Wójt Gminy Wodzisław Pan Józef Syska. W trakcie obrad zatwierdzono plan pracy LGR Jędrzejowska Ryba na rok 2012, wybrano nowego członka Zarządu LGR, którym został Pan Andrzej Kijewski lekarz weterynarii, przyjęto zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Ponadto zatwierdzono diety dla członków Zarządu, członków Komitetu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył wiceprezes LGR Waldemar Wożniak. Wysłuchano Oświadczenia Starosty Powiatu Pana Edmunda Kaczmarka oraz wystąpień dyrektora LGR Pana Mariana Frankiewicza i prezesa LGR Pana Wojciecha Sędka.

Prezes Stowarzyszenia LGR Jędrzejowska Ryba
Wojciech Sędek

LGR Jędrzejów Jędrzejowska Ryba

LGR Jędrzejów Jędrzejowska Ryba

LGR Jędrzejów Jędrzejowska Ryba

07.03.2012

LGR na VII Turnieju Halowej Piłki Nożnej OLDBOYS

W dniu 03.03.2012 w hali sportowej ZSO w Małogoszczu zakończyły się rozgrywki VII Turnieju Halowej Piłki Nożnej OLDBOYS. Startowało 5 drużyn, z których najlepszą okazała się drużyna UMiG Małogoszcz. Na II miejscu uklasyfikowała się drużyna Football Factory Kielce i na III Wierna Oldboje Małogoszcz – gospodarz rozgrywek. Podczas turnieju LGR Jędrzejowska Ryba promowała swój obszar i przedmiot działania. Na zakończenie turnieju pamiątkowe puchary, statuetki, nagrody rzeczowe i medale otrzymały wszystkie drużyny. Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba była fundatorem części upominków.

Prezes Zarządu LGR Jędrzejowska Ryba

Wojciech Sędek

LGR w Jędrzejowie

Zawody w Małogoszczu

Zawody w Małogoszczu

01.03.2012

LGR na gali Futsalu

Zakończyły się rozgrywki pierwszej i drugiej ligi Jędrzejowskiej Ligi Futsalu. Uroczysta gala podsumowująca te uroczystości odbyła się 25.02.2012r. w Jędrzejowskim Centrum Kultury, w której jako goście zaproszeni udział wzięli: burmistrz miasta Jędrzejowa Pan Marcin Piszczek, przewodniczący Rady Powiatu Pan Paweł Błaszkiewicz, prezes LGD Ziemia Jędrzejowska Gryf Pani Bogusława Wypych, dyrektor biura LGR Jędrzejowska Ryba Pan Marian Frankiewicz. Podczas gali zostały wręczone puchary i upominki dla najlepszych drużyn i zawodników ufundowane m.in. przez LGR Jędrzejowska Ryba. Podczas gali LGR Jędrzejowska Ryba zapromowała swój przedmiot i obszar działania. W gali wzięło udział  ponad 200 osób. Zwycięzcom gratulujemy.

Prezes Zarządu LGR Jędrzejowska Ryba

Wojciech Sędek


LGR Jędrzejów Liga Futsalu

LGR Jędrzejów Liga Futsalu

LGR Jędrzejów Liga FutsaluLGR na turnieju piłki nożnej

W ramach hasła „Ferie Zimowe 2012” – w dniu 24.02.2012r. w Szkole Podstawowej w Miąsowej gm. Sobków odbyły się Zawody Halowej Piłki Nożnej, w którym startowały drużyny ze szkół podstawowych. Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali puchary i upominki, ufundowane m.in. przez LGR Jędrzejowska Ryba. Przy tej okazji LGR miała możliwość promowania swojego przedmiotu oraz obszary działania.

W turnieju uczestniczyło jako zawodnicy i kibice ponad 100 osób.

Prezes Zarządu LGR Jędrzejowska Ryba

Wojciech Sędek


Sobków piłka nożna LGR Jędrzejów

Sobków piłka nożna LGR Jędrzejów
LGR na mistrzostwach w tenisie stołowym

22.02.2012r. w Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym gm. Sobków odbyły się Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych pod patronatem wójta Gminy Sobków. W mistrzostwach startowało 17 dziewcząt i 21 chłopców z Gminy Sobków. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary i upominki ufundowane min. przez LGR Jędrzejowska Ryba. Mieliśmy także możliwość zapromowania przedmiotu działania LGR Jędrzejowska Ryba. W mistrzostwach uczestniczyło jako zawodnicy i kibice ponad 100 osób.

Prezes LGR Jędrzejowska Ryba
Wojciech Sędek


lgr jędrzejów

lgr jędrzejów

24.02.2012

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”

Zarząd „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGR, które odbędzie się 09.03.2012r.(piątek) o godz. 1300  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ulicy 11 Listopada 83.
Zobacz więcej…>>

Dokumenty:
Statut „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów
Rozdział XII LSROR
Załącznik nr 9 – Harmonogram konkursów
Załącznik nr 2 limity finansowe na środki osi priorytetowej 4

23.02.2012

Piłkarskie emocje w Małogoszczu

W Małogoszczu zakończył się VII Gminny Turniej Halowy w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz. W dniu 18.02.2012r. w meczu finałowym zespół Blaugrany z Jędrzejowa, po zaciętej walce, zwyciężył zespół Moldex z Małogoszcza, stosunkiem bramek 2:1. Na tym turnieju LGR Jędrzejowska Ryba promowała swój obszar i przedmiot działania oraz ufundowała upominki dla uczestników. Gratulujemy drużynie Blaugrany z Jędrzejowa wygrania turnieju.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Sędek

Turniej w Małogoszczu

Turniej w Małogoszczu


Turniej w Małogoszczu

13.02.2012

Informacja ze szkolenia dla beneficjentów – 09.02.2012r.

Zobacz więcej…>>


Zdjęcia ze szkolenia

Szkolenie LGR Jędrzejowska Ryba Jędrzejów

Szkolenie LGR Jędrzejowska Ryba Jędrzejów

Szkolenie LGR Jędrzejowska Ryba Jędrzejów

08.02.2012

Zaproszenie

Zarząd „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGR, które odbędzie się 23.02.2012r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ulicy 11 Listopada 83.

Zobacz więcej…>>

Dokumenty:
Statut „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów
Rozdział XII LSROR
Załącznik nr 9 – Harmonogram konkursów
Załącznik nr 2 limity finansowe na środki osi priorytetowej 4

06.02.2012

Zaproszenie na szkolenie dla beneficjentów PO RYBY 2007-2013
w dn. 09.02.2012r.

Zobacz więcej…>>

04.02.2012

Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów

W dniu 02 lutego 2012 r. w godz. 900 do 1400 w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 odbyło się szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013. Tytułem szkolenia, które się odbyło, był: „Problem, potrzeba, cel, projekt, wniosek, operacja, ocena, umowa, realizacja, rozliczenie – czyli na co i jak dostać dotację z LGR Jędrzejowska Ryba”.
Zobacz więcej...>>
Zobacz zdjęcia...>>

25.01.2012

Zaproszenie
Szkolenie dla beneficjentów PO RYBY 2007-2013

Zobacz więcej…>>
_____________________________________________________________ 

Informacja ze szkolenia
„Najlepsza operacja – wybieramy operacje, które realizują LSROR
i rozwijają region”
Mąchocice 19 – 20 stycznia 2012 roku

Zobacz więcej…>>

Zobacz zdjęcia…>>
Wesołych Świąt

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i osiągnięcia sukcesów
w nadchodzącym
2012 roku 

życzy
Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba oraz pracownicy biura

21.12.2011

Spotkanie integracyjno-promocyjne
"Smaczna Jędrzejowska Ryba"

Zobacz więcej...>>

08.12.2011

Szkolenia dla mieszkańców powiatu…

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” informuje o rozpoczęciu cyklu szkoleń pn. „Pomysł – Projekt – Wniosek, czyli jak napisać najlepszy wniosek i dostać dotację z Lokalnej Grypy Rybackiej Jędrzejowska Ryba”, który jest adresowany do mieszkańców powiatu jędrzejowskiego.

Zobacz więcej…>>

Zobacz zdjęcia ze szkoleń…>>

28.11.2011

Kolejne szkolenia dla mieszkańców powiatu

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” zaprasza na szkolenia dla beneficjentów zamieszkujących obszar 9 gmin powiatu jędrzejowskiego: Sobków, Imielno, Słupia Jędrzejowska, Oksa, Małogoszcz, Jędrzejów, Wodzisław, Sędziszów oraz osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).
Zobacz więcej…>>
______________________________________________________________

Pierwsze szkolenia już się odbyły

W dniach 25-26 listopada 2011 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyły się szkolenia nt. „Metodologia pracy Komitetu LGR w zakresie oceny i wyboru projektów w ramach osi IV PO RYBY”.

Program szkoleń obejmował, m.in.:

 • Oś 4 EFR, PO RYBY – podstawowe informacje
 • Rola LGR w inicjowaniu procesów rozwoju lokalnego
 • Przykłady projektów zrealizowanych w innych krajach UE
 • Wnioski ewaluacyjne dotyczące podejścia terytorialnego opracowane na poziomie UE
 • Zakresy operacji możliwych do zrealizowania ze środków osi 4 PO RYBY
 • LSROR Jędrzejowska Ryba – cele ogólne, cele szczegółowe, środki, preferowane typy operacji
 • Proces wyboru projektów przez Komitet LGR – idea, procedury, regulamin, formularze, inne dokumenty
 • Symulacja posiedzenia Komitetu LGR na podstawie Regulaminu Komitetu.

Zobacz zdjęcia ze szkoleń...>>

17.11.2011

Zaproszenie na kolejne szkolenie

Zobacz więcej...>>

16.11.2011

Cykl szkoleń rozpoczęty…

Zobacz więcej...>>

10.11.2011

Informacja o wynikach naboru…

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. promocji został wybrany Pan Wojciech Jabłoński.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat wykazał się dobrą znajomością wymaganych przepisów. W postępowaniu kwalifikacyjnym wypadł najlepiej, w związku z czym został wybrany na wyżej wymienione stanowisko.

Prezes Zarządu
Wojciech Sędek

08.11.2011

I etap naboru

1. Zarząd ,,LGR Jędrzejowska Ryba” informuje ,iż do I etapu ogłoszonego naboru na stanowisko Specjalista ds .promocji zakwalifikowały się następujące osoby:

- Marzena Biazik-Palimąka

-Wojciech Jabłoński

2.Osoby zakwalifikowane do II etapu zapraszamy w dniu 10.11.2011r. (czwartek) godz. 10.00 do siedziby LGR w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 III piętro na II etap naboru- rozmowa kwalifikacyjna.

Prezes Zarządu
Wojciech Sędek

07.11.2011

 Zapraszamy na szkolenie
Zobacz więcej...>>

02.11.2011

 Szkolenia rozpoczęte
Zobacz więcej...>>

20.10.2011

Walne Zebranie w dniu 14.10.2011 r.

W dniu 14.10.2011r. w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,LGR Jędrzejowska Ryba”.
Zobacz więcej…>>

20.10.2011

Zaproszenie na szkolenie w dniu 26.10.2011r.

Serdecznie zapraszam na szkolenie pracowników biura, członków komitetu oraz członków zarządu naszej LGR w dniu 26 października 2011r.(środa) do siedziby ŚBRR Kielce ul. Targowa 18, sala nr 320 (III piętro). Początek godz. 1000. Na spotkaniu zostaną omówione sprawy związane z zakresem rzeczowym operacji, zasadami ubiegania się o pomoc i wyborem beneficjentów w ramach poszczególnych operacji , rozliczaniem zadań z zakresu funkcjonowania LGR oraz inne zagadnienia związane z realizacją zadań osi 4 Programu PO RYBY 2007-2013.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia 21.X.2011 r. na adres lgrjedrzejow@gmail.com, tel. 41 386 10 51

17.10.2011

Zaproszenie

Zaproszeniena seminarium pt. "Znaczenie produktów lokalnych dla rozwoju regionu na przykładzie Karpia Zatorskiego, które odbędzie się w dniach 20-21 października 2011r. Proszę o zgłaszanie się chętnych do biura Stowarzyszenia  "LGR Jędrzejowska Ryba" celem wzięcia udziału w szkoleniu.

telefon 41 386 10 51
adres e-mail: lgrjedrzejow@gmail.com

Zobacz: Zaproszenie

Zobacz: Program seminarium

06.10.2011

Informacja o wynikach naboru …

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru:

-na stanowisko Dyrektora Biura został wybrany Pan Marian Frankiewicz

- na stanowisko Głównej Księgowej została wybrana Pani Marta Suwała

- na stanowisko Specjalisty ds. realizacji strategii została wybrana Pani Magda Prawda

- na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-biurowych została wybrana Pani Ewa Cholerzyńska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci wykazali się dobrą znajomością wymaganych przepisów. W postępowaniu kwalifikacyjnym wypadli najlepiej, w związku z czym zostali wybrani na wyżej wymienione stanowiska.

Wiceprezes Zarządu

Waldemar Woźniak

05.10.2011

II etap naboru

1. Zarząd „LGR Jędrzejowska Ryba” informuje, iż do II etapu ogłoszonego naboru na pracowników biura LGR zostały zakwalifikowane następujące osoby:

- Iwona Stępień

- Beata Borowska

- Agnieszka Frej

- Monika Woźniak

- Marzena Biazik-Palimąka

- Bożena Zielińska

- Ewa Cholerzyńska

- Magda Prawda

- Jerzy Terczyński

- Marta Suwała

2. W sprawie naboru na stanowisko Specjalisty ds. promocji Zarząd LGR zakończył
     postępowanie bez rozstrzygnięcia ze względów ekonomicznych.

3. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zapraszamy w dniu 06.10.2011r. (czwartek)  godz. 1000 do siedziby LGR w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 III piętro.

                                                                                                                  Wiceprezes
                                                                                                                  Waldemar Woźniak

04.10.2011

Wyniki I etapu konkursu na pracowników biura LGR

Na ogłoszony konkurs na pracowników Biura LGR wpłynęło 41 ofert.

Zarząd na posiedzeniu dniu 03.10.2011r. sprawdził oferty od strony formalnej. Wymogi spełniło 16 ofert, a zatem osoby te zostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji i zostaną zaproszone telefonicznie na test oraz rozmowę kwalifikacyjną na dzień 06.10.2011r., na godz. 10.00 w siedzibie LGR Jędrzejowska Ryba w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej, 3 piętro.

Za Zarząd,
Marian Frankiewicz

26.09.2011

Członkowie „LGR Jędrzejowska Ryba”

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Zarządu "LGR Jędrzejowska Ryba" został przesunięty termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba" na 14 października 2011 roku (piątek). godz. 1300 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Przyczyną zmiany terminu jest brak rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na pracowników biura "LGR Jędrzejowska Ryba". Za utrudnienia przepraszamy.

Za Zarząd
Marian Frankiewicz

25.09.2011


Wniosek o dofinansowanie złożony
Zobacz więcej...>>

19.09.2011


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
"Lokalna Grupa Rybacja Jędrzejowska Ryba"

Zobacz więcej...>>

05.08.2011

Umowa o dotację dla LGR "Jędrzejowska Ryba" podpisana...
Zobacz więcej...>>
Zobacz zdjęcia...>>

03.08.2011

"Jędrzejowska Ryba" wybrana do realizacji LSROR!
Zobacz więcej...>>

29.06.2011

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” odbytego w dn. 10.02.2011r. o godz. 1300
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie
przy ul. 11 Listopada 83.

Zobacz więcej…>>

23.06.2011

Zarząd LGR „Jędrzejowska Ryba” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGR, które odbędzie się 30 czerwca 2011 r…


Zobacz więcej…>>

22.06.2011

Sprawozdanie z działalności „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” za 2009 i 2010 rok.

Zobacz więcej…>>

01.03.2011

Wnioski zostały złożone

Lista stowarzyszeń, które złożyły wnioski w obecnym naborze, znajduje się tutaj...

17.02.2011

Wniosek w II naborze złożony

W dniu 10 lutego 2011r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy 11 Listopada 83 odbyło się Walne Zebranie Członków „LGR Jędrzejowska Ryba”.

W zebraniu udział wziął pan Wicestarosta Janusz Grabek, przedstawiciele Samorządów Lokalnych w osobach: pani Krystyna Idzik – wójt gminy Sobków-, pan Józef Syska – wójt gminy Wodzisław, - pan Krzysztof Nowak – wójt gminy Słupia Jędrzejowska, pan Tadeusz Soboń – wójt gminy Oksa, prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf” – pani Bogusława Wypych oraz pozostali członkowie „LGR Jędrzejowska Ryba”.

Głównym celem Walnego Zebrania Członków LGR było zatwierdzenie poprawek w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pozostałych dokumentach będących załącznikami do wniosku do Ministerstwa Rolnictwa, bowiem od 16 grudnia 2010r. do 16 lutego 2011r. trwał nabór na wyłonienie najlepszych Lokalnych Grup Rybackich do realizacji opracowanych przez te grupy Lokalnych Strategii Rozwoju.

Stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami  został złożony w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15.02.2011r.

Ministerstwo ma 3 miesiące na analizę złożonych wniosków i ogłoszenie rankingu. Z najlepszymi Grupami zostanie podpisana Umowa na finansowanie.

Mamy nadzieję, iż tym razem zostaniemy zakwalifikowani i otrzymamy dofinansowanie.

Prezes Zarządy LGR
Marian Frankiewicz

Zobacz zdjęcia...>>

11.01.2011
Zaproszenie do składania wniosków o wybór stowarzyszenia do realizacji LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013

Zobacz więcej...>>
17.10.2010

Informacja dotycząca wyboru lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich

Źródło: http://www.minrol.gov.pl

W dniu 12 października b.r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę zawierającą ocenę punktową lokalnych grup rybackich dokonaną w ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) złożonych przez stowarzyszenia z obszaru całej Polski. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona została przez Zespół opiniujący powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstwa oraz samorządu województw.

Podczas weryfikacji ustalono, że 13 z 61 złożonych przez stowarzyszenia wniosków nie spełniło wymogów formalnych i w stosunku do nich podjęto decyzję o nie poddawaniu ich ocenie merytorycznej.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wyboru LGR dokonuje się do wyczerpania środków finansowych wskazanych w zaproszeniu do składania wniosków na wybór LGR do realizacji LSROR. Kwota środków wskazana w zaproszeniu do składania wniosków z dnia 30 października 2009 r. opiewa na 798 692 720 złotych.

Suma środków na realizację LSROR ustalona została na podstawie „wskaźnika rybackości”, tj. liczby przedstawicieli sektora rybackiego w stosunku do liczby mieszkańców ustalonej podczas oceny formalnej wniosków oraz na podstawie liczby uzyskanych punktów dla stowarzyszeń, które złożyły wnioski po wejściu w życie nowelizacji ww. rozporządzenia, tj. po dniu 9 marca b.r.

Mając na uwadze powyższe, do realizacji LSROR wybranych zostało 26 stowarzyszeń, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach wspomnianej oceny LGR i LSROR. Jednocześnie w przypadku LGR, znajdujących się na pozycjach 26 i 27 poniższej listy, które uzyskały taką samą liczbę punktów o wybraniu do realizacji LSROR decydował ww. „wskaźnik rybackości”.

Poniżej przedstawiona jest lista wszystkich LGR, których wnioski poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej wraz z liczbą punktów uzyskanych podczas poszczególnych etapów weryfikacji, sumą punktów uzyskanych przez LGR oraz kwotą budżetu obliczoną dla każdego stowarzyszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie serdecznie podziękować wszystkim stowarzyszeniom, które wzięły udział w pierwszym konkursie za zaangażowanie i pracę w przygotowanie złożonych wniosków oraz pogratulować LGR, które zostały wybrane do realizacji LSROR.

Jednocześnie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie poinformować, że planowane jest ogłoszenie drugiego naboru wniosków, co będzie miało miejsce w najszybszym możliwym terminie.


Lista LGR poddanych ocenie i weryfikacji (*.xls)

09.09.2010

Dobre wieści z Warszawy

Ministerstwo Rolnictwa zakończyło ocenę pod względem formalno-prawnym złożonych wniosków o wybór Lokalnych Grup Rybackich do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów zależnych od sektora rybackiego.

Jak wiemy z poprzednich informacji do Ministerstwa wpłynęło 61 wniosków z całej Polski. Pani Mirosława Mochocka, dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, poinformowała, że po zakończonej weryfikacji wniosków 2 odrzucono, bo nie spełniały kryteriów dostępu, 2 dalsze wnioski nie wymagały uzupełnień, a pozostałe 57 wniosków wymagało uzupełnień formalnych.

Miło nam poinformować, że jeden z dwu wniosków, które nie wymagały poprawek to właśnie wniosek złożony przez Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba”.

Aktualnie trwa procedura oceny punktowej poszczególnych wniosków, po czym zostanie ogłoszony ranking punktowy i z najlepszymi grupami Ministerstwo Rolnictwa podpisze umowy na realizację lokalnych strategii rozwoju na swoich obszarach.

Miejmy nadzieję, że zgłoszony przez nas wniosek bez poprawek formalnych będzie dobrym znakiem, a efektem końcowym będzie wybór przez Ministerstwo Rolnictwa naszej Lokalnej Grupy Rybackiej „Jędrzejowska Ryba” do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prezes Zarządu
Marian Frankiewicz
05.08.2010

Informacje ze strony http://www.prow.sbrr.pl/index,187,447,pl.html
20.07.2010

Informacja dotycząca terminu zakończenia weryfikacji wniosków o wybór stowarzyszeń do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią Zaproszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR), z dnia 30 października 2009 r. termin rozpatrywania ww. wniosków obejmował 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków.

Mając na uwadze fakt, że okres ten upłynął w dniu 30 czerwca b.r., MRiRW uprzejmie informuje , że zgodnie z ww. zaproszeniem, w przypadku konieczności uzupełnienia przez stowarzyszenie wniosku lub złożenia przez nie niezbędnych dla dalszego procedowania wyjaśnień, okres ten wstrzymuje bieg danej sprawy.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem stowarzyszeń możliwością realizacji operacji poprzez oś 4 PO RYBY 2007-2013, złożono 61 wniosków o wybór lokalnych grup rybackich. Od momentu zamknięcia konkursu do dnia dzisiejszego trwa weryfikacja złożonych wniosków. Jednakże znaczna większość z nich wymaga złożenia przez stowarzyszenia uzupełnień i wyjaśnień, związanych z załączoną do wniosku dokumentacją. Mając na uwadze powyższe, wnioskodawcy, co do których w trakcie weryfikacji pojawiła lub pojawi się konieczność dokonania uzupełnień/wyjaśnień informowani będą w formie pisemnej przez Instytucję Zarządzającą PO RYBY 2007-2013.

Jednocześnie MRiRW uprzejmie informuje, że ostateczna decyzja odnośnie wyników weryfikacji przedmiotowych wniosków, jak też stowarzyszeń, z którymi Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 podpisze umowy na realizację LSROR podjęta będzie niezwłocznie po zakończeniu procesu weryfikacji wniosków oraz otrzymaniu od stowarzyszeń niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosku.

Mając na uwadze powagę sprawy, jak również chęć jak najszybszego uruchomienia pomocy finansowej w ramach osi 4 programu operacyjnego, Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013, dąży do zakończenia weryfikacji w jak najkrótszym terminie.

17.06.2010

Informacje dotyczące procesu wyboru LGR do realizacji LSROR

W trakcie naboru wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013) złożono 61 wniosków, w tym 21 na tzw. „starych" zasadach tzn. według przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 36, poz. 200).

Ilość złożonych wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR)

Lp.

Województwo

Ilość złożonych wniosków

1.

Województwo Dolnośląskie

2

2.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

6

3.

Województwo Lubelskie

3

4.

Województwo Lubuskie

5

5.

Województwo Łódzkie

1

6.

Województwo Małopolskie

2

7.

Województwo Mazowieckie

3

8.

Województwo Opolskie

1

9.

Województwo Podkarpackie

3

10.

Województwo Podlaskie

1

11.

Województwo Pomorskie

8

12.

Województwo Śląskie

2

13.

Województwo Świętokrzyskie

3

14.

Województwo Warmińsko-Mazurskie

6

15.

Województwo Wielkopolskie

5

16

Województwo Zachodniopomorskie

10

Obszar objęty lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich przygotowanymi przez stowarzyszenia, które złożyły wnioski obrazuje załączona mapa.

W chwili obecnej przeprowadzana jest weryfikacja formalna wniosków, która polega na:
 • sprawdzeniu czy stowarzyszenie spełnia podstawowe warunki aby złożony przez nie wniosek mógł podlegać dalszemu procedowaniu;
 • stwierdzeniu czy złożony wniosek jest zgodny z kryteriami dostępu,

przyznaniu punktów w ramach oceny formalnej LGR.

Mapa LGR
mapa LGR

24.02.2010

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego zatwierdzona...
<<więcej>>

03.02.2010

Karp z Oksy produktem tradycyjnym...
<<więcej>>


29.01.2010

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego...
<<więcej>>

Walne zebranie LGR Jędrzejowska Ryba... 
<<więcej>>

a    


a    

     

Nabór wniosków LGR Jędrzejów
Wyniki I konkursu
Drugi nabór wniosków
wyniki II konkursu
Media LGR Jędrzejów
Obszar działania
LGR Jędrzejowska Ryba
a
a

Kalendarz

Pogoda