LGR Jędrzejowska Ryba na wyjeździe w Skoczowie…

Członkowie Zarządu wraz z pracownikami biura w dniach 14-15.09.2012r. wzięli udział w ramach działania 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na 2012r.” w X Regionalnych Dniach Rybactwa w Skoczowie. Pierwszy dzień poświęcony był konferencji w Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu na temat: „Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa”. Omówione zostały między innymi takie tematy jak:
„Współpraca między Stowarzyszeniami LGR, jako instrument działań na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa”.
„Integracja działań na rzecz obszarów zależnych od rybactwa, inicjatywy związane z „sieciowaniem” Stowarzyszeń LGR”
„Tradycyjna gospodarka stawowa a obszary Natura 2000″.
W drugim dniu promowaliśmy przedmiot i obszar działania LGR Jędrzejowska Ryba na rynku w Skoczowie. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rozdawaliśmy kolorowe foldery, gadżety, ulotki i pocztówki promujące Jędrzejów i powiat a tym samym obszar działania. Pogoda dopisała i mieszkańcy licznie przybyli na X Regionalne Dni Rybactwa. Na scenie występowały zespoły artystyczne, na stoiskach można było skonsumować ryby pod różnymi postaciami. Promowały się wszystkie związane umową współpracy LGR-y oraz inni uczestnicy. Wieczorem scenę opanowały zespoły młodzieżowe i była zabawa na 102.

DYREKTOR BIURA
Marian Frankiewicz

{gallery}2012/19_09{/gallery}