„LGR Jędrzejowska Ryba” na szkoleniu w Turawie …

IMG 0145

IMG 0145W dniach 8 i 9 listopada 2012r. w miejscowości Turawa koło Opola odbyło się dwudniowe szkolenie pt. Kosztorys, studium wykonalności, biznesplan – analiza finansowa i ekonomiczna. Szkolenie było realizowane w ramach projektu współpracy pomiędzy 12 Lokalnymi Grupami Rybackimi z Polski południowej.

„LGR Jędrzejowska Ryba” reprezentowana była przez Pana Mariana Frankiewicza – Dyrektora LGR oraz Panią Magdę Prawda – pracownika LGR.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był części merytorycznej – omówieniu koncepcji dokumentów tj. biznesplanu i studium wykonalności w odniesieniu poszczególnych części tych dokumentów do kryteriów oceny (na podstawie wybranego studium przypadku). Należy przypomnieć, że w/w dokumenty są załącznikami do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1, które dołączają beneficjenci.

Drugi dzień szkolenia dotyczył części ekonomiczno-finansowych obu dokumentów. Uczestnicy szkolenia otrzymali praktyczne wskazówki sporządzenia i oceny analizy finansowej operacji.

Spotkanie organizowane było w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej”, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

{gallery}2012/14_11{/gallery}