„LGR Jędrzejowska Ryba” na spotkaniu inauguracyjnym KARP 2020

karp 2020 02

karp 2020 02W dniach 9 i 10 października 2012r. w miejscowości Rytwiany odbyło się spotkanie inauguracyjne dotyczące przedsięwzięcia KARP 2020, realizowanego w ramach projektu współpracy pomiędzy 12 Lokalnymi Grupami Rybackimi.

„LGR Jędrzejowska Ryba” reprezentowana była przez Pana Marian Frankiewicza – Dyrektora Biura oraz Panią Magdę Prawda pracownika LGR.
Głównym celem spotkania było ustalenie z ekspertami dogodnych terminów badań oraz omówienie problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów biorących udział w projekcie, która zostanie zawarta w 9-ciu blokach tematycznych strategii KARP 2020. Każdy blok będzie opracowywany przez eksperta, który posiada odpowiednie doświadczenie. Będą to m.in. eksperci z instytucji związanych z sektorem rybackim, takich jak: IRS Olsztyn, IERiGŻ Warszawa, SGGW Warszawa, PIW Puławy, UWM Olsztyn, PAN Gołysz.
Spotkanie organizowane było w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej”, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″.

DYREKTOR BIURA
Marian Frankiewicz

{gallery}2012/12_10{/gallery}