Konsultacje dla mieszkańców powiatu

W związku z ogłoszonym konkursem 4/2013 przez „LGR Jędrzejowska Ryba” na działania:
– wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor publiczny;
– restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – sektor gospodarczy i społeczny

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” zaprasza na konsultacje  dla beneficjentów zamieszkujących obszar LSROR. Podczas każdego spotkania zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje nt.  kryteriów przyznawania pomocy z Programu Operacyjnego  RYBY 2007-2013, jak również będą mogły dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.   
ZAPRASZAMY

Szczegółowy harmonogram konsultacji:

 

Data

Gmina

Godzina

Miejsce

14.01.2013r.

Sędziszów

 

800-1000

Sala konferencyjna nr 29 – II piętro Urzędu Miejskiego w Sędziszowie; ul. Dworcowa 20

Słupia

 

1030-1230

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Słupi; Słupia 257

15.01.2013r.

Wodzisław

 

800-1000

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wodzisławiu; ul. Krakowska 6

Jędrzejów

1100-1300

Świetlica Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie; ul. A. Krajowej 9 – II piętro

16.01.2013r.

 

Oksa

800-1000

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Oksie; ul. Włoszczowska 22a

Nagłowice

1030-1230

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Nagłowicach; ul. M. Reja 9

17.01.2013r.

Sobków

 

800-1000

Sala konferencyjna – I piętro Urzędu Gminy w Sobkowie; Pl. Wolności 12

Małogoszcz

1100-1300

Sala konferencyjna – I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu; ul. Jaszowskiego 3a

18.01.2013r.

Imielno

800-1000

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Imielnie; ul. Cmentarna 7

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo