KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !!!

SAM 3258

SAM 3258W dniu 13.XI.2012r. o godzinie 13:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”. Zgodnie
z Regulaminem Konkursu Plastycznego pt. „Opracowanie Graficzne Kartki Bożonarodzeniowej 2012”.

Jury w składzie :
1. Wojciech Sędek – Prezes Stowarzyszenia
2. Waldemar Woźniak – Wiceprezes
3. Agata Wojtasik – Sekretarz Zarządu
4. Małgorzata Miśta – Skarbnik Zarządu
5. Andrzej Kijewski – Członek Zarządu
6. Marian Frankiewicz – Dyrektor Biura Stowarzyszenia
wytypowało spośród nadesłanych na konkurs 115 pięknych i pracochłonnych prac, wykonanych przez 104 autorów, 8 zwycięskich prac. Podjęcie decyzji przez jury konkursu, które prace są najpiękniejsze, było niezwykle trudne. Użyte przez uczestników techniki wykonania prac, wyobraźnia twórcza, dobór materiałów i kolorów oraz pomysł graficzny, przeszły najśmielsze oczekiwania jury. W dniu 06.XI.2012r na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, nie została podjęta decyzja rozstrzygająca, po prostu wszystkie prace zasługują na nagrody. Dopiero na drugim posiedzeniu po długich debatach, podjęto rozstrzygnięcie konkursu.

I Miejsce – przyznano JUSTYNIE SUTOWICZ
– uczennicy kl. III b z Publicznego Gimnazjum w Miąsowie. Nauczyciel prowadzący Pani Marta Łabędzka – Opuk

II Miejsce – przyznano Jolancie Wójciak

– uczennicy kl. III , Gimnazjum w Węgleńcu.

III Miejsce – przyznano NATALII GAŁUSZKA
– uczennica kl. II z Gimnazjum Publicznego w Sobkowie.

Wyróżnienia decyzja jury konkursu otrzymują:
1. Karolina Krasucka kl. III – Gimnazjum w Krzelowie.
2. Milena Łabuda kl. II b – Publiczne Gimnazjum w Miąsowie.
3. Joanna Janus kl. II – Gimnazjum w Węgleńcu.
4. Joanna Mularczyk kl. III b – Gimnazjum im. M. Reja w Nagłowicach.
5. Patrycja Żarska kl. III b – Gimnazjum im. M. Reja w Nagłowicach.

Stowarzyszenie „Lokalna grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”
serdecznie gratuluje zwycięzcom.

Nagrody będą uroczyście wręczane w dniu 07.XII.2012r. podczas spotkania integracyjno-promocyjnego „Smaczna Jędrzejowska Ryba” w Różanym Dworku w Ignacówce , na które zwycięzcy otrzymają zaproszenia.
Pozostali uczestnicy Konkursu Plastycznego otrzymają dyplomy i upominki, które zostaną dostarczone do szkół.
Oryginał Protokołu z posiedzenia jury dostępny jest do wglądu w biurze Stowarzyszenia.

Wojciech Jabłoński
Specjalista ds. Promocji
tel. 690 947 774

{gallery}2012/konkurs,parameter1=1{/gallery}