Komitet zakończył ocenę projektów…

W dniu 24.09.2012r. o godz. 1200 w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyło się ostatnie posiedzenie członków Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” dotyczące konkursu 2/2012 – działanie: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor publiczny.
Członkowie Komitetu podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych list operacji do dofinansowania, które wpłynęły na konkurs 2/2012. Listy te można przeglądać na stronie internetowej www.lgrjedrzejow.republika.pl w zakładce Aktualności – Wyniki II konkursu – Listy ostateczne, jak również na tablicy ogłoszeń w Biurze Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” ul. Armii Krajowej 9 – III piętro.
Dokumentacja konkursowa (wnioski wraz z załącznikami) zostanie przekazana do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.