Informacja ze szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

SAM 3315

 SAM 3315W dniu 29 listopada 2012r. (czwartek) w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 odbyło się szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

            Uczestników szkolenia powitał Pan Marian Frankiewicz – Dyrektor Biura „LGR Jędrzejowska Ryba”, który przedstawił zakres i tematykę szkolenia. Część merytoryczną szkolenia poprowadziła Pani Danuta Papaj z firmy „INTER-KODEX”. Składała się ona z następujących zagadnień:
1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy;

2. Firma i jej funkcjonowanie;

3. Podatek dochodowy w firmie;

4. Podatek VAT i akcyza;

5. Kontrola w firmie;

6. Interpretacje podatkowe przy sprzedaży ruchomości, nieruchomości, spadków i darowizn;

7. Opracowanie biznesplanu;

8. Pozostałe zagadnienia z zakresu funkcjonowania firmy.

            Po zakończonej prezentacji nadszedł czas na podsumowanie, podczas którego z sali padło wiele pytań dotyczących omawianej tematyki szkolenia. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jak również materiały szkoleniowe. 

            W związku z ogłoszonym konkursem 3/2012 (nabór wniosków w terminie od 31.12.2012r do 31.01.2013r) zapraszamy zainteresowanych do udziału w konkursie, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do projektu. Szczegółowe informacje dot. konkursu na stronie internetowej www.lgrjedrzejow.pl w zakładce NABÓR WNIOSKÓW. 

 {gallery}/2012/12{/gallery}

Marian Frankiewicz

DYREKTOR BIURA