Informacja z przeprowadzonych konsultacji

SAM 2062

SAM 2062W związku z ogłoszonym konkursem 3 /2012 przez „LGR Jędrzejowska Ryba” na działania:

– wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor gospodarczy i społeczny;

– podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy;

oraz ogłoszonym Konkursem 4/2013 na działania:
– wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny;

– restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – sektor społeczny i gospodarczy;

 

w każdej gminie objętej LSROR „LGR Jędrzejowska Ryba” odbyły się konsultacje dla mieszkańców. Podczas każdego spotkania zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje nt. kryteriów przyznawania pomocy z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, jak również mogły dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. W konsultacjach wzięło udział 100 osób.

Przypominamy, że do 31 stycznia 2013r. trwa konkurs 3/2012, którego tematem są ww. działania. Natomiast konkurs 4/2013 rozpocznie się 25 stycznia i potrwa do 22 marca 2013r. Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych w siedzibie Biura Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie w godz. 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.

DYREKTOR BIURA

Marian Frankiewicz

{gallery}2013/01{/gallery}