Drugi nabór wniosków w „LGR Jędrzejowska Ryba” zakończony…

W dniach od 28.06 do 20.08.2012r. był ogłoszony konkurs 2/2012, w ramach którego była możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach działań:
wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor publiczny;
ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej;
sektor społeczny i gospodarczy.

Na działanie wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor publiczny wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 2 917 631,54 zł a limit dostępnych środków to kwota 3 180 659,36 zł. Wnioskodawcami w/w działania były samorządy powiatu jędrzejowskiego tj.: Gmina Jędrzejów, Gmina Małogoszcz – złożyła 2 wnioski, Powiat Jędrzejowski, Gmina Słupia, Gmina Sobków – złożyła 2 wnioski, Gmina Nagłowice, Gmina Wodzisław.
Na działanie ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
– sektor społeczny i gospodarczy nie wpłynął żaden wniosek.
W najbliższym czasie członkowie Komitetu dokonają oceny wszystkich zgłoszonych wniosków pod kątem:
zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich;
ocenią według lokalnych kryteriów wyboru.
Po dokonanej ocenie zgłoszonych wniosków w ramach konkursu 2/2012 zostanie ustalona lista rankingowa, która zostanie opublikowana na stronie „LGR Jędrzejowska Ryba” www.lgrjedrzejow.republika.pl

DYREKTOR BIURA
Marian Frankiewicz

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Informacja

Informuję, iż  do realizacji zamówienia „Transport 12  osób na trasie  Jędrzejów – Rajsko – Jędrzejów w dniu 1 – 2 września 2012″ została wybrana firma P.T.U.H ,,KANMAR”

{gallery}2012/29_08{/gallery}