Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” z dn. 26.06.2015 r.