W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 1322/2016, zatwierdzając Listę lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność, a tym samym dokonał wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 opracowanych przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa świętokrzystkiego. 

LSR opracowana przez Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania w rankingu wybranych do realizacji strategii została oceniona bardzo wysoko- otrzymała 188 punktów, zajmując tym samym czwarte miejsce w rankingu. Ponadto Lokalna Strategia Rozwoju ŚRLGD jest jedyną spośród osiemnastu wybranych strategii na terenie województwa świętokrzyskiego, która będzie realizowana przy udziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Morskiego w ramach Programu Operacjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/zapisz/108-uchwala-nr-1322-2016-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-dn-6-04-2016-r/16/95