INFORMACJA

DLA WŁAŚCICIELI/ DZIERŻAWCÓW GOSPODARSTW RYBACKICH

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie udostępnił nowy wzór sprawozdania RRW- 22 za 2015 rok, które w terminie do 15 marca 2016 r. należy wypełnić i przesłać na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego

ul. Oczapowskiego 10

10-719 Olsztyn

http://www.infish.com.pl/content/rrw-22

DO POBRANIA:

druk sprawozdania RRW-22 za 2015 rok

objaśnienia do sprawozdania RRW-22 za 2015 r.