image001
<p style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans; font-size: 13px; color: #000000; line-height: 18pt; text-align: justify;"><img class=" alignleft size-full wp-image-898" src="http://beldowskilvr.nazwa.pl/lgr/wp-content/uploads/2015/12/image001.jpg" width="66" height="66" alt="image001" style="float: left;" /> <img class=" alignleft size-full wp-image-899" src="http://beldowskilvr.nazwa.pl/lgr/wp-content/uploads/2015/12/image002.jpg" width="107" height="69" alt="image002" style="float: left;" />Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 3 grudnia 2015 r. przyjął <span style="text-decoration: underline;">projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</span></p>

image001 image002Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 3 grudnia 2015 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zapisy rozporządzenia po jego podpisaniu i opublikowaniu  umożliwią udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego rolników-rybaków, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich).

Pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego.

Aby uzyskać pomoc niezbędne będzie złożenie  wniosku

w powiatowym biurze ARiMR w terminie do 14 grudnia 2015 r.