www1
<p>   <a href="http://beldowskilvr.nazwa.pl/lgr/wp-content/uploads/2014/10/www1.jpg" class="jcepopup" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class=" size-full wp-image-764" src="http://beldowskilvr.nazwa.pl/lgr/wp-content/uploads/2014/10/www1.jpg" width="91" height="40" alt="www1" /></a>W dniu 28 pażdziernika 2014r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca realizację "działań regionalnych" PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013 w województwie świętokrzyskim.</p>

   www1W dniu 28 pażdziernika 2014r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca realizację „działań regionalnych” PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013 w województwie świętokrzyskim.

 

Lokalne Grupy Rybackie oraz Lokalne Grupy Działania z terenu województwa świetokrzyskiego przygotowały stoiska wystawiennicze, które można było zwiedzać od godz. 10.00, natomiast o godz. 11.00 Pan Adam Jarubas- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pan Piotr Żołądek- Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dokonali otwarcia konferencji. Pani Mirosława Mochocka- Zastępca Dyrektora ds. PROW w ŚBRR Kielce omówiła stan realizacji działań regionalnych PROW 2007-2013 w województwie świętokrzyskim, przedstawiając przykłady dobrych praktyk. Pani Dyrektor omówiła również założenia do PROW oraz PO „Rybactwo i Morze” do kolejnego okresu finansowania tj. 2014-2020.

Następnie beneficjenci PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013 mieli możliwość zaprezentowania się na scenie – wśród nich pojawiły się m.in. zespoły ludowe oraz młodzieżowe zespoły muzyczne.

Kolejny punkt programu Konferencji został poświecony dobrym praktykom PO RYBY 2007-2013, które zaprezentowali przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich województwa świętokrzyskiego, tj. Pan Wacław Szczoczarz- Prezes „LGR Świętokrzyski Karp”, Pan Piotr Piec- Prezes LGR „Między Nidą a Pilicą” oraz Pan Wojciech Sędek- Prezes „LGR Jędrzejowska Ryba”. 

Następnie Pani Dyrektor Mirosława Mochocka dokonała podsumowania konferencji.

    Podczas konferencji pracownicy „LGR Jędrzejowska Ryba” promowali swą dotychczasową działaność. Przygotowane zostało stoisko promocyjne, na którym rozdysponowywane były gadżety promocyjne i informacyjne. Uczestnicy Konferencji mogli również spróbować wędzonego pstrąga pochodzącego z Gospodarstwa Rybackiego „Biała Nida” Pana Wojciecha Sędka.

www2  www3  www5  www4