W dniu 7.04.2014r. Komitet Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” dokonał zatwierdzenia ostatecznych list operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu 7/2013.

Restrukturyzacja lub reorientacja działoalnosci gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem- sektor gospodarczu i społeczny

Uchwała Komitetu nr 1/2014 z dnia 07.04.2014r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 1/2014 z dn. 07.04.2014r.- ostateczna lista operacji


Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa- sektor społeczny i gospodarczy

Uchwała Komitetu nr 2/2014 z dnia 07.04.2014r.

Załacznik nr 1 do Uchwały Komitetu  nr 2/2014 z dnia 07.04.2014r.- lista ostateczna cz. 1   cz. 2

Uchwała Komitetu nr 3/2014 z dn. 7.04.2014r.

Załacznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 3/2014 z dn. 07.04.2014r.- lista ostateczna

Uchwała Komitetu nr 4/2014 z dn. 07.04.2014r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 4/2014 z dn. 07.04.2014r.- lista ostateczna-   cz.1   cz.2

Protokół z Posiedzenia Komitetu (st. 1    str. 2     str. 3    str.4)