www.umowa
<p>   <span style="font-size: medium;"> W dniu 25.03.2014r. w biurze "Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba" została <strong>podpisana umowa</strong> z Przedsiębiorstwem "RRBIS" Janusz Łuszczek <strong>na wykonanie Rewitalizacji części dworca Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej "Ciuchcia Expres Ponidzie" w Jędrzejowie.</strong></span></p>

    W dniu 25.03.2014r. w biurze „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Janusz Łuszczek na wykonanie Rewitalizacji części dworca Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie.

 


Rewitalizacja  zostanie przeprowadzona na mocy porozumienia miedzy 3 LGR z terenu województwa świetokrzyskiego: „LGR Jędrzejowska Ryba”, „LGR Świętokrzyski Karp”, LGR „Między Nidą  a Pilicą”, które zostało zawarte w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej  osi 4 PO RYBY 2007-2013.

Rewitalizacja części dworca ŚKD będzie polegała na:

-wykonaniu bramy wjazdowej z witaczami (2 tablice informacyjne 150x250cm) 

– ustawieniu lokomotywy  w formie witacza

– montażu 3 lamp z doprowadzeniem zasilania kablem ziemnym

– wykonaniu ciągu (chodnika) komunikacyjnego

– wykonaniu parkingu dla 3 autobusów i 8 samochodów osobowych wraz z dojazdem

– montazu tablicy reklamowej

– wykonaniu robót rozbiórkowych związanych z demontażem 3 garaży blaszanych.

Po stronie Inwestora- „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” umowę podpisali: Pan Wojciech Sędek- Prezes LGR oraz Pan Waldemar Woźniak- Wiceprezes LGR, natomiast po stronie Wykonawcy- Przedsiębiorstwa „RRBIS”- umowę podpisał Pan Janusz Łuszczek.

Wartość rewitalizacji opiewa na kwotę  ponad 139 tys. zł, natomiast termin realizacji został wyznaczony na dzień 30.06.2014r.

www.umowa