Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje o dodatkowych środkach Funduszu Pracy, które przeznaczone zostaną na realizację

Programu skierowanego do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia

Więcej informacji