Zapraszamy do zapoznania się z listami ocenionych operacji, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach konkursu 7/2013

Zakładka: Nabór wniosków–> Informacje–> Wyniki konkursu 7/2013- listy ocenionych wniosków