W dniu 11.03.2014r. Komitet „LGR Jędrzejowska Ryba”  dokonał oceny wniosków zgłoszonych w ramach konkursu 7/2013 z zakresu:

* restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem- sektor gospodarczy i społeczny

Uchwała 3/2014 z dnia 11.03.2014r. w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR

Załacznik nr 1 do uchwały 3/2014 z dnia 11.03.2014r.

Uchwała 4/2014 z dnia 11.03.2014r. w sprawie ustalenia listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru z LSROR

Załącznik nr 1 do uchwały 4/2014 z dnia 11.03.2014r.

podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zalezne od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny

Uchwała 5/2014 z dnia 11.03.2014r. w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR

Załącznik nr 1 do uchwały 5/2014 z dnia 11.03.2014r.- str.1, str.2

Uchwała 6/2014 z dnia 11.03.2014r. w  sprawie ustalenia listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru z LSROR

Załącznik nr 1 do uchwały 6/2014 z dnia 11.03.2014r. – str. 1, str. 2

PROCEDURA ODWOŁANIA

Protokół z Posiedzenia Komitetu w dn. 11.03.2014r.  str.1 str.2 str.3 str. 4 str.5 str.6