W dniu 11.03.2014r. Komitet Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”

dokonał zatwierdzenia ostatecznych list operacji wybranych do dofinansowania, które zostały zgłoszone w ramach konkursu 6/2013.

wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa- sektor publiczny

Uchwała 1/2014 z dnia 11.03.2014r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2014 z dnia 11.03.2014r- ostateczna lista operacji

– wzmocmienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zaleznych od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny

Uchwała 2/2014 z dnia 11.03.2014r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2014 z dnia 11.03.2014r.- ostateczna lista operacji