Listy ocenionych wniosków na Posiedzeniu Komitetu dotyczącym wniosków zgłoszonych na konkurs 6/2013 z zakresu:

* Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa- sektor publiczny

Uchwała 1/2014 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR

Załącznik do uchwały 1/2014

 Uchwała 2/2014 w sprawie ustalenia listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru z LSROR

Załącznik do uchwały 2/2014

* Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny

Uchwała 3/2014 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR

Załącznik do uchwały 3/2014

Uchwała 4/2014 w sprawie ustalenia listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru z LSROR

Załącznik do uchwały 4/2014

PROCEDURA ODWOŁANIA- POBIERZ

Protokół z Posiedzenia Komitetu

(str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5 )