<p align="center" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Zarząd Województwa Świętokrzyskiego</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">informuje o  możliwości składania za pośrednictwem </span></p> <p align="center" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” (LGR)</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych  od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a,  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.(ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty   i zwracania pomocy finansowej  na realizację środków  objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">I<strong>. Termin składania wniosków</strong> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Od dnia 30 grudnia 2013 roku do dnia 31 stycznia  2014 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o  możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” (LGR)

 wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych  od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a,  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.(ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty   i zwracania pomocy finansowej  na realizację środków  objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

I. Termin składania wniosków

Od dnia 30 grudnia 2013 roku do dnia 31 stycznia  2014 roku

II. Miejsce składania wniosków:

Wniosek na odpowiednim formularzu wraz z załącznikami (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w  wersji elektronicznej  na płycie CD lub DVD) należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGR: ul. Armii Krajowej 9; 28 – 300 Jędrzejów.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

  •   osobiście w Biurze Stowarzyszenia
  •   na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba”  http://www.lgrjedrzejow.pl
  •   na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.sbrr.plw zakładce PO RYBY

IV. Limit dostępnych środków na konkurs  w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

 lit. a – wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

– sektor gospodarczy i społeczny 421 890,32 zł

lit. a – wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

– sektor publiczny  33 285,51  zł

V. Dodatkowe informacje

 Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Armii Krajowej 9; 28 – 300 Jędrzejów, tel/fax 41 386 10 51; e-mail: lgrjedrzejow@gmail.com

VI. Wykaz niezbędnych dokumentów :

1. Wzór wniosku o dofinansowanie (znajduje się również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl).

2.Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (znajduje się również na stronie Ministerstwa
   Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl).

3. Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR.

4. Informacja dodatkowa.

5. Preferowane typy operacji.

6. Biznes plan.

7. Studium wykonalności.

8. Szczegółowy opis operacji.