Listy ostateczne operacji z działania:ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – sektor społeczny i gospodarczy.

– Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 3/2013 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy operacji wybranych do dofinansowania

– Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 3/2013 (Lista ostateczna wybranych operacji do dofinansowania)