<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Listy ocenionych wniosków z posiedzenia Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” z działania: </span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej<strong> </strong>- sektor społeczny i gospodarczy.</span></p>

Listy ocenionych wniosków z posiedzenia Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” z działania: ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – sektor społeczny i gospodarczy.

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 1/2013 w sprawie uznania operacji za zgodne z LSROR

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 1/2013

Uchwała Komitetu „LGR Jędrzejowska Ryba” nr 2/2013 w sprawie ustalenia listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu nr 2/2013

Procedura odwołania